Stypendia szkolne na terenie Gminy Rzgów - Gmina Rzgów

Stypendia szkolne na terenie Gminy Rzgów

zdjęcie
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy  Rzgów
Informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 można składać od dnia 1 września 2018 r. do 15 września 2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzgowie, w dziale świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i pozostałych, Rzgów, ul. Nadrzeczna 1 ( budynek straży):
• Poniedziałek, czwartek piątek - godz. 7:00 - 15:00
• Wtorek - godz. 9:00 - 17:00
• Środa - dzień bez interesanta

Wnioski  w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dostępne będą:
• Dział świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i pozostałych, Rzgów, ul. Nadrzeczna 1 ( budynek straży)
• na stronie  www.bip.mopsrzgow.wikom.pl
• na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Rzgowie www.bip.rzgow.tensoft.pl.( zakładka: prawo miejscowe, uchwały);

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzgowie pod nr telefonu (42) 227 18 76 .
Osoba do kontaktu - Dorota Gryś – referent.Ponadto przypominamy, że do 30 listopada 2018 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z rządowego programu "Dobry start 300+"
powrót