Teatralne fotele dla 250 widzów - Gmina Rzgów

Teatralne fotele dla 250 widzów

zdjęcie
Na bieżąco odbywają się już pierwsze tzw. cząstkowe odbiory techniczne w Domu Kultury w budowie przy ul. Szkolnej. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej burmistrz Mateusz Kamiński zapowiedział, że prace wykończeniowe powinny zakończyć się na przełomie listopada i grudnia tego roku.
- Kiedy 5 lat temu powstał projekt obiektu kultury, ówczesna Rada Miejska zgodziła się tylko na klimatyzację sali widowiskowej – opowiada Zbigniew Snelewski, kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie. - Obecnie, jednak dyrekcja Gminnego Ośrodka Kultury zwróciła się o zaprojektowanie klimatyzacji i schłodzenia innych pomieszczeń w obiekcie, na co władze wyraziły zgodę.

Trwają prace nad tzw. mechaniką sceny. Pod tym określeniem kryje się mnóstwo elementów wyposażeniowych i wykończeniowych od oświetlenia, nagłośnienia po mechanizm kurtyny. Robotnicy montują w tej chwili płyty na ścianie widowni. Dla precyzyjnego montażu wykorzystywane jest urządzenie laserowe! Zbigniew Snelewski poinformował, że już październiku rozpoczną się prace parkietowe, co umożliwi zainstalowanie 250 zakupionych foteli teatralnych: miękkich w kolorze czerwonym. Istnieje możliwość zapewnienia miejsca maksymalnie 300 widzom! Fotele są już zakupione: dają się składać, przesuwać w kierunku ściany, gdy dla potrzeb występu potrzebna będzie większa wolna przestrzeń dla artystów.

Wzdłuż fasady od ul. Literackiej stoi dziewięć „żyletek” jak wykonawcy nazywają murowane elementy dekoracyjne, estetycznie wzbogacające front Domu Kultury. Fasada jest już gotowa. Wzdłuż elewacji formowane są skarpy, wyznaczane alejki. Wewnątrz wszystko robi duże wrażenie ze względu na wielkie przestrzenie, na ogół dobrze doświetlone wielkopowierzchniowymi oknami. Na parterze od ul. Szkolnej  300-metrowa sala przyszłej Bibliotek Gminnej z wydzielonym pomieszczeniem dla personelu – bardzo przypomina halę sportową, choć nie jest tak wysoka jak w GOSTiR obok.

Czytelny jest już - nawet dla laika podział zaplecza scenicznego z trzema garderobami, każda z osobną łazienką. Podziwialiśmy duże pomieszczenie na magazyn kostiumów Zespołu Piesni i Tańca „Rzgowianie”. To będzie magazyn na miarę marzeń. Duża jest sala, którą być może zajmie w przyszłości pracownia wyrobów glinianych. Zamontowana już - przesuwana ściana działowa pozwoli ją użytkować dwóm grupom dzieci jednocześnie.

Nowa siedziba instytucji kulturalnych gminy ma kształt litery L podstawą zwróconą do ul. Szkolnej. Jej architektura nawiązuje do bryły przyległej Hali Sportowej.  Dom Kultury posiada powierzchnię użytkową 2440 metrów kwadratowych, kubaturę 15 760 m sześciennych. W najdłuższej części budynek nie przekracza 59 m, a szerokość wynosi prawie 25 m.

Obiekt jest już wyposażony w windę 8-osobową o udźwigu 630 kilogramów.  Jest podobna do tej, pracującej w Urzędzie Miejskim w Rzgowie. Dom kultury ma mieć własne ogrzewanie - kotłownię gazową o mocy 320 kW, wyposażoną w dwa kotły kondensacyjne. W gmachu przewagę stanowi ogrzewanie podłogowe – jedynie w foyer i innych pomieszczeniach grzejniki zawisna tradycyjnie na ścianach.

Dla Domu Kultury przewidziano okładziny elewacji z piaskowca szlifowanego, wymiary 60 x 120 x 4 centymetry. Na ocieplenie ścian zewnętrznych składają się: wełna mineralna i płyty OSB, na których znajduje się blacha elewacyjna.  Widać to najlepiej od strony dziedzińca, który jest połączony podjazdem od strony parkingu szkolnego.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
powrót