Ulewy już niestraszne na ul. Sucharskiego - Gmina Rzgów

Ulewy już niestraszne na ul. Sucharskiego

zdjęcie
Prawdopodobnie już w tym tygodniu zostanie wyznaczony termin odbioru technicznego odwodnienia ulicy Sucharskiego w Rzgowie na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Broniewskiego.
- Najogólniej mówiąc odwodnienie przebiega odcinkiem na powierzchni, a częściowo pod ziemią – poinformował Zbigniew Snelewski, kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie. - Nowinką jest uporządkowane odprowadzenie deszczówki z ul. Nowej do rowu odpływowego wzdłuż ul. Łódzkiej.

Do przetargu stanęło 7 firm. Wygrał wykonawca, który zaproponował stawke ćwierć miliona złotych. W zakres zadania wchodziło wykonanie studzienek ściekowych i włączenie ich do istniejącego kanału deszczowego. Termin wykonania prac odwodnieniowych – do końca lipca.
W rejonie skrzyżowania z ul. Nową wymieniono istniejącą nawierzchnę bitumiczną na nawierzchnię z betonowej kostki. Projekt zakładał w niezbędnym zakresie  przełożenie istniejącej nawierzchni z betonowej kostki. W rejonie skrzyżowania z ulicą Nową na połączeniu nawierzchni bitumicznej z nawierzchnią z betonowej kostki ustawiono krawężnik z betonu o wymiarach 10 x 25 cm w poziomie nawierzchni - na ławie betonowej. Szczelinę pomiędzy istniejącą jezdnią bitumiczną a krawężnikiem wypełniła tzw. masa zalewowa.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
powrót