Uwaga, rolnicy - Gmina Rzgów

Uwaga, rolnicy

zdjęcie
Burmistrz Rzgowa informuje, że w związku z możliwością uzyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pn. „USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ” przeprowadzona zostanie inwentaryzacja odpadów z gminy Rzgów. Na podstawie uzyskanych informacji, zostanie przeprowadzona analiza czy spełnione zostaną wymogi oraz kryteria narzucone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz zostanie podjęta decyzja o wystąpieniu o przyznanie środków na realizację programu.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do rolników z gminy Rzgów, którzy posiadają odpady typu:
• folia rolnicza
• siatka i sznurek do owijania balotów
• opakowania po nawozach
• worki typu Big Bag
o wypełnienie załączonego oświadczenia do 29 lutego 2020 r.
Oświadczenie można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Rzgowie : www.rzgow.pl lub w siedzibie urzędu w pok. nr 2 lub u sołtysów.
Wypełnione formularze można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Rzgowie (pok. nr 2), wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Rzgowie, plac 500-lecia 22;  95-030 Rzgów.
UWAGA! NINIEJSZE OŚWIADCZENIE JEST TYLKO INFORMACJĄ O POSIADANEJ ILOŚCI WYROBÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA TERENIE GMINY.
Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione przy składaniu wniosku o pomoc finansową.

Fot. przykładowe/P. Pawłowska/internet

Załączniki artykułu

powrót