W Bronisinie Dworskim wygodniej - Gmina Rzgów

W Bronisinie Dworskim wygodniej

zdjęcie
Na ukończeniu jest budowa chodnika wraz ze zjazdami do posesji w Bronisinie Dworskim przy ulicy Strażackiej.Powstaje  tu około 428 metrów bieżących chodnika o szerokości półtora metra. Chodnik jest z szarej kostki betonowej. Posiada odwodnienie do rowu przydrożnego.
- W trakcie inwestycji okazało się, że między poziomem chodnika a dnem rowu odwadniającego różnica wyniesie ponad półtora metra – mówi Zbigniew Snelewski, kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie.  - Byłoby to zbyt niebezpieczne dla przechodniów, dlatego w rowie na ławie fundamentowej zainstalowano rurę o półmetrowej średnicy i przykryto ziemią. 

W ten sposób powstały dwa odcinki krytego kanału: 51-metrowy i 61,5-metrowy. Aby umożliwić czyszczenie kanałów, zbudowano dwie studzienki. Powstało też dodatkowe 30-metrowe przedłużenie chodnika w kierunku ul. Dworskiej, W związku z tymi dodatkowymi pracami  sporządzono aneks do umowy z wykonawcą. Gmina zaakceptowała wzrost kosztów o około 54 tys. zł.

Po wykonaniu robót drogowych teren zostanie uporządkowany, a tereny zielone w pasie drogowym będą obsiane. Przed  oddaniem drogi do ruchu zostanie uzupełnione oznakowanie poziome i pionowe. Według zapewnień wykonawcy, inwestycja łącznej wartości 180 tysięcy złotych powinna zakończyć  się około 20 czerwca. To znaczne wyprzedzenie planu, bo zgodnie z umową, chodnik miał powstać do 31 lipca 2018 r.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
powrót