W Dniu Pracownika Socjalnego - Gmina Rzgów

W Dniu Pracownika Socjalnego

zdjęcie
... przypadającego 21 listopada składamy wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie, zwłaszcza w tych trudnych czasach.
Dziękujemy Wam za trud i poświęcenie dla dobra starszych, słabszych, osamotnionych w chorobie, w najcięższych sytuacjach rodzinnych
Dziękujemy za wrażliwość, umiejętności poszanowania ludzkiej godności
Życzymy, aby wysiłek, wielkie zaangażowanie w wypełnianiu misji
pracownika socjalnego i służb społecznych zaowocowały satysfakcją i wdzięcznością
Aby zawsze towarzyszyły one Waszej pełnej poświęcenia pracy teraz i w przyszłości.


Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński
Zastępca burmistrza Małgorzata Rózga
Przewodniczący Rady Miejskiej Radosław Pełka

powrót