W oczyszczalni ciepło się nie zmarnuje - Gmina Rzgów

W oczyszczalni ciepło się nie zmarnuje

zdjęcie
W trakcie powiększania oczyszczalni ścieków w Rzgowie powstała konstrukcja suszarni osadów. Do procesu osuszania osadów będzie wykorzystywana pompa cieplna. Prześle ciepło odzyskane ze ścieków do instalacji ogrzewającej posadzkę suszarni. Odparowane tutaj osady z nieczystości – po dodaniu wapna są znakomitym nawozem do upraw.
- Pompy cieplne jako ekologiczne źródła energii do podgrzewania domów to już żadna nowinka – mówi Zbigniew Snelewski, kierownik Referatu Inwestycji w Urzędzie Miejskim  w Rzgowie. - Jednak odzyskiwanie ciepła ze ścieków to supernowoczesna technologia.

Ścieki z kanalizacji i ze zlewni dla wozów asenizacyjnych przechodzą wstępnie oczyszczanie z grubych zanieczyszczeń np. gałęzi, szmat itp. W reaktorach bioologicznych brudna ciecz jest wprowadzana mieszadłem w ruch obrotowy, napowietrzana i oczyszczana przez bakterie. Błoto ze ścieków jest odsączane na prasie i po takiej obróbce przyjmie postać galaretowatej pulpy. Następnie trafi do suszani, która przypomina wielką szklarnię.

Na podgrzanej podłodze suszarni - pulpa pod wpływem wyższej temperatury - odparuje się, a jej masa się zmniejszy. „Susz” trafi na pola. Natomiast oczyszczona „mokra” część ścieków – przypominająca zwykłą wodę – trafi do rowu melioracyjnego, potem do Neru aż wreszcie zasili Stawy Stefańskiego w Łodzi. Gdy gmina Rzgów starała się o unijne dofinansowanie rozbudowy i unowocześnienia oczyszczalni, jednym z głównych powodów przyznania pieniedzy było właśnie poprawienie czystości Stawów Stefańskiego.

Włodzimierz Kupisz
Fot. Tomasz Zaniewicz, Milena Łegocka
powrót