WAŻNA INFORMACJA O PRACY URZĘDU - Gmina Rzgów

WAŻNA INFORMACJA O PRACY URZĘDU

zdjęcie
W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju Urząd Miejski w Rzgowie informuje,  że od poniedziałku 16 marca 2020 do odwołania zostaje zawieszona bezpośrednia obsługa interesantów. Obsługa ta w sprawach pilnych będzie się odbywać jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z merytorycznym pracownikiem, w punkcie podawczym.
Burmistrz Rzgowa nie przyjmuje interesantów.
Kasa urzędu nie przyjmuje wpłat.
Szalet publiczny zostaje zamknięty.

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Rzgowie pozostają do dyspozycji interesantów w godzinach pracy urzędu poprzez kontakt mailowy, telefoniczny lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Pracownicy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatu Łódzkiego-Wschodniego pozostają do dyspozycji interesantów w godzinach pracy urzędu poprzez kontakt telefoniczny - 42 214 14 84

Apeluje się do interesantów o pozostanie w domach i ograniczenie kontaktów zewmętrznych do absolutnego minimum - w sprawch urzędowych prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny lub za pośrednictwem platformy EPUAP.


Sekretariat – 42 214 12 10
Biuro Rady Miejskiej - 42 214 13 06
Skarbnik Miasta – 42 214 11 15
Sekretarz Gminy – 42 214 11 11
Gospodarka Przestrzenna i Rolnictwo:
     Geodeta – 42 214 12 09
     Gospodarka nieruchomościami – 42 214 11 42
Inwestycje – 42 214 11 09
Referat Komunalny – 42 214 12 33
Ewidencja Ludności / USC – 42 214 11 30
     alternatywny numer kontaktowy w sprawach dowodów osobistych lub USC - 508 528 626
Księgowość - Podatki – 42 214 13 53
Księgowość Budżetowa – 42 214 14 45
Referat Ogólny – 42 227 82 12
Starostwo Powiatowe:
     Ewidencja Gruntów / Budownictwo – 42 211 61 80
     Wydział Komunikacji – 42 214 14 84

Załączniki artykułu

powrót