We wtorek Urząd Miejski nieczynny - Gmina Rzgów

We wtorek Urząd Miejski nieczynny

zdjęcie
We wtorek, 4 maja 2021 r. Urząd Miejski  w Rzgowie jest nieczynny. W związku z trwającą epidemią , a od 5 maja obowiązują ograniczenia w organizacji pracy Urzędu Miejskiego

1. W Urzędzie Miejskim w Rzgowie wstrzymana jest bezpośrednia obsługa interesanta z wyjątkiem spraw niecierpiących zwłoki, które załatwiane będą po uprzednim telefonicznym dokonaniu ustaleń z właściwym pracownikiem merytorycznym w wyznaczonym przez niego terminie.

 2. Na terenie urzędu wyznaczeni pracownicy kierują przemieszczaniem się interesantów tak, aby w budynku przebywał jeden interesant na jedno stanowisko obsługi (z wyłączeniem dzieci do 13. roku życia, przebywających z rodzicami oraz osób, których obecność konieczna jest do załatwienia sprawy).

3. Zaleca się korzystanie z usług elektronicznych i drogi korespondencyjnej w celu załatwienia spraw możliwych do realizacji bez bezpośredniej obsługi stacjonarnej.

4. Zawieszone pozostają przyjęcia interesantów przez burmistrza Rzgowa.
powrót