Więcej na aleję pieszo-rowerową w Guzewie - Gmina Rzgów

Więcej na aleję pieszo-rowerową w Guzewie

zdjęcie
Podczas XXXIV sesji Rady Miejskiej 31 marca 2021 r. jednogłośnie zwiększono o kwotę prawie 119 tysięcy złotych nakłady finansowe na zadanie: Budowa ciągu pieszo rowerowego na drodze powiatowej nr 2916 E (odcinek Guzew – droga krajowa nr 71). Inwestycja ta będzie wspólnym przedsięwzięciem finansowym gminy Rzgów oraz Starostwa Powiatowego Łódzkiego Wschodniego. Jej koszt jest szacowany na blisko 2 miliony złotych. (WK)


powrót