Większy rozmach w Grodzisku - Gmina Rzgów

Większy rozmach w Grodzisku

zdjęcie
Nabierają rozmachu roboty związane z przebudową drugiej części ulicy w Grodzisku od granicy administracyjnej Rzgowa w kierunku zmodernizowanego odcinka od skrzyżowania z drogą powiatową. Na razie gminna droga jest zawężona na krótkim odcinku Możliwe są jedynie wjazdy docelowe. Powstały niektóre odcinki chodnika, brukowane zjazdy z indywidualnych posesji. Przybywają nowe odcinki rowu odpływowego, a stare są oczyszczane, pogłębiane i obudowywane gotowymi elementami betonowymi. 
To będzie najdroższa do tej pory w tym roku inwestycja drogowa w gminie Rzgów za 1 milion 517 tysięcy złotych. Przetarg wygrał przedsiębiorca z Pabianic. Przypomnijmy – do zacietej rywalizacji stanęło 7 oferentów. Inwestycja będzie polegała na rozebraniu istniejącej jezdni szerokości 5,5 metra i wybudowaniu jej od nowa, obustronnie okrawężnikowanej z chodnikiem szerokości 1,5 metra z kostki betonowej szarej i czerwonej grubości 8 centymetrów.

Zakres inwestycji przewiduje wybudowanie zjazdów indywidualnych z posesji, co ma być połączone  z wymianą przepustów rurowych. Łączna powierzchnia chodników to 720 metrów kwadratowych. Pobocza z destruktu asfaltowego będą od nowa wyprofilowane i zagęszczone, a ich szerokość nie przekroczy 0,8 metra.

Przewidziane jest obustronne wyłożenie ścian rowów odpływowych elementami betonowymi. Wykonawca zobowiązał się do zasiania trawy na powierzchni 1200  m kw. Należy też zainstalować 100 mb poręczy ochronnych podwójnych o rozstawie co 2 metry. Umowa zobowiązuje wykonawcę do ukończenia przebudowy ulicy do końca lipca bieżącego roku.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
powrót