Zasady zachowania i postępowania w GOK - Gmina Rzgów

Zasady zachowania i postępowania w GOK

zdjęcie
Mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem - rodziców, uczestników zajęć oraz pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie, prosimy o zapoznanie się oraz przestrzeganie obowiązujących w placówce "Procedur uczestnictwa w zajęciach grupowych i indywidualnych" na wypadek zagrożenia COVID-19.
Obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa oraz zachowywanie aktualnego dystansu społecznego.  
  • Przed wejściem do instytucji bezwzględnie wymagana jest dezynfekcja rąk.
  • Na terenie budynku mogą przebywać wyłącznie osoby bez objawów choroby, sugerujących infekcję oraz biorące udział w organizowanych wydarzeniach i zajęciach.
  • Przyprowadzanie i odbieranie dzieci może odbywać się wyłącznie we wskazanych godzinach funkcjonowania grup, do których uczęszcza dziecko oraz ze wskazanych miejscach (główne wejście placówki),
  • Rodzice/opiekunowie prawni nie mogą poruszać się po budynku GOK-u. Dzieci młodsze odbierane będą przez instruktora przy wejściu głównym. Rodzice w oczekiwaniu na oddanie dziecka instruktorowi ustawiają się z zachowaniem obowiązującego dystansu społecznego.
  • Pracownicy GOK-u mają obowiązek egzekwowania od przebywających na terenie placówki osób, obowiązujących procedur.

Prosimy również aby wszystkich należnych płatności dokonywać drogą elektroniczną, poprzez wpłaty na konkto GOK-u:  BANK PEKAO SA

NUMER KONTA: 78 1240 1545 1111 0010 3600 3346

powrót