Rzgowski Bank Ofert Pracy - Gmina Rzgów

Rzgowski Bank Ofert Pracy
|
- Informacje do BANKU OFERT PRACY o wolnych etatach zgłaszają pracodawcy głównie z terenu gminy Rzgów.

- Oferta znajduje się w BANKU OFERT przez czas określany przy wypełnianiu formularza.

- Oferty pracy umieszczane będą zgodnie z kolejnością zgłoszeń w ciągu 24 godz. od daty ich otrzymania. Czas ten może ulec wydłużeniu z uwagi na dni ustawowo wolne od pracy.

- Urząd Miejski nie pośredniczy w zatrudnieniu pracowników - udostępnia tylko miejsca na stronie www i w gablotach.
W sprawach zatrudnienia należy kontaktować się bezpośrednio z pracodawcami.

Umieszczanie ogłoszeń na stronie Urzędu Miejskiego jak i w gablotach jest bezpłatne.