INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI - Gmina Rzgów
Ankiety należy wypełnić w formie papierowej i dostarczyć do UM w Rzgowie, pok.7 lub wysłać na adres mailowy: mgorska@rzgow.pl

Termin złożenia ankiety upływa 31.05.2019r.

Osobą do kontaktu w razie pytań lub problemów z wypełnieniem ankiety jest Magdalena Górska, UM w Rzgowie, pok.7; e-mail: mgorska@rzgow.pl; tel.(42) 214-12-10 wew.132

Dzięki inwentaryzacji ocenimy sposoby ogrzewania, stopień docieplenia budynków, ale także poznamy potrzeby naszych mieszkańców. Chcemy przygotować się do ewentualnych programów pomocowych – gdy będą możliwości zdobycia dotacji, my będziemy już gotowi.