Komunikaty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Gmina Rzgów

Strona główna Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej:


www.imgw.pl

Ważne komunikaty IMGW
dotyczące obszaru Gminy Rzgów:

 

komunikat: ważność komunikatu:
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 17 od godz. 17:00 dnia 23.02.2020
do godz. 06:00 dnia 24.02.2020
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 16 od godz. 15:00 dnia 22.02.2020
do godz. 05:00 dnia 23.02.2020
Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 15 od godz. 14:40 dnia 18.02.2020
do godz. 18:00 dnia 18.02.2020
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 15 od godz. 14:40 dnia 18.02.2020
do godz. 18:00 dnia 19.02.2020
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 12 od godz. 08:00 dnia 12.02.2020
do godz. 20:00 dnia 12.02.2020
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 11 od godz. 04:00 dnia 11.02.2020
do godz. 21:00 dnia 11.02.2020
Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 10 od godz. 09:35 dnia 10.02.2020
do godz. 21:00 dnia 10.02.2020