Nabór rachmistrzów spisowych - Gmina Rzgów
Zostań rachmistrzem!
Urząd Miejski w Rzgowie uprzejmie informuje, że od dnia 01. 02. 2021 r. rozpoczyna się nabór kandydatów na rachmistrzów do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Gminny Komisarz Spisowy w Rzgowie informuje, iż Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.