Lista organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie gminy Rzgów - Gmina Rzgów

Organizacje pozarządowe, określane coraz częściej międzynarodowym skrótem "NGO" (od ang. non-govermental organization) lub też nazywane "trzecim sektorem", obejmują już praktycznie wszystkie dziedziny życia. Tak też jest w naszej gminie. Spośród wszystkich organizacji pozarządowych najliczniejsze ich grupy, to: ochotnicze straże pożarne, organizacje branżowe, stowarzyszenia kultury fizycznej i kluby sportowe, organizacje o profilu kulturalno-edukacyjnym oraz te, które koncentrują swoją działalność na problemach zdrowia i pomocy społecznej.

Działalność organizacji pozarządowych w ogromnym stopniu wpływa na jakość życia mieszkańców, dlatego „rzgowski” samorząd oraz władze administracyjne przywiązują dużą wagę do współpracy z nimi. Tej właśnie współpracy służyć ma nasza podstrona. Z uwagi na fakt, iż dość często zmieniają się statusy i adresy tych organizacji prosimy o informacje w przypadku jakichkolwiek niezgodności ze stanem faktycznym.


 

Wykaz klubów sportowych działających na terenie gminy Rzgów, wpisanych do Ewidencji prowadzonej przez Starostę Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Wykaz organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie gminy Rzgów, odpowiadający aktualnemu Rejestrowi stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych oraz fundacji.