Załącznik nr 2 do Regulaminu (sprawozdanie) - Gmina Rzgów