Programy współpracy - Gmina Rzgów
Uchwała Nr XXX/271/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
Uchwała Nr XVI/156/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020"
Uchwała Nr LXI/486/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019"
Uchwała Nr XLIII/340/2017 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018"
Uchwała Nr XXIX/202/2016 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017"
Uchwała Nr XVI/96/2015 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016"