Nabór rachmistrzów terenowych - Gmina Rzgów

Burmistrz Miasta Rzgowa -Gminny Komisarz Spisowy

 

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego 2020 r.,
który będzie przeprowadzony
w dniach 1 września -30 listopada 2020 r. na terenie Gminy Rzgów


Kandydat na rachmistrza terenowego powinien spełniać następujące warunki:
     1. być pełnoletnim,
     2. zamieszkiwać na terenie Gminy Rzgów,
     3. posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
     4. posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie,
     5. nie być skazanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego powinno nastąpić na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rzgowie www.rzgow.pl  oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, plac 500-lecia 22 pok. 2 (parter).


 

Zgłoszenie należy składać w terminie od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, plac 500-lecia 22 w pok. 2 (parter).


Kandydaci na rachmistrzów zobowiązani są do odbycia szkolenia, które zakończy się egzaminem testowym. Kandydat na rachmistrza terenowego, który z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, jest wpisany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych. Kolejność na liście ustalana jest według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego.