Rada Miejska - Gmina Rzgów

Biuro Rady Miejskiej w Rzgowie

Pl. 500-lecia 22
95-030 Rzgów
pokój nr 24
I piętro
tel. (42) 214 13 06
fax (42) 214 12 07
e-mail: radamiejska@rzgow.pl


Radosław Pełka, przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Bartoszewski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Cisowski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Lista radnych kadencji 2018-2023:
1. Stanisław Zaborowski, przewodniczący Komisji Spraw Społecznych
2. Rafał Kluczyński, przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów
3. Kordian Skalski, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
4. Zbigniew Waprzko, przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5. Jarosław Świerczyński
6. Wiesław Gąsiorek
7. Radosław Pełka
8. Zbigniew Cisowski 
9. Kamila Kuźnicka
10. Marek Bartoszewski 
11. Przemysław Szczech
12. Ewa Tyll
13. 
Jan Spałka
14. Paweł Redzyna
15. Anna Tumińska-Kubasa

Kliknij poniżej: 
BIP - informacje o Radzie Miejskiej

Radni pełnią dyżury w każdy wtorek
w godzinach: od 14.00 do 17.00 w pok. 24