Władze gminy Rzgów - Gmina Rzgów

Władze gminy:

Urząd Miejski w Rzgowie
Pl. 500-lecia 22
Czynny w dni powszednie w godz.7-15
we wtorki w godz. 9-17
Centr. tel. (42) 214 12 10
e-mail: sekretariat@rzgow.pl

Burmistrz Mateusz Kamiński
I piętro, pok. 21
Tel. (42) 214 12 10
Zastępca burmistrza Małgorzata Rózga

I piętro, pok. 22
Tel. (42) 214 12 10

Skarbnik miasta Anna Czarnocka
I piętro, pok. 27
Tel. (42) 214 11 15

Sekretarz gminy Katarzyna Berczak-Lato
I piętro, pok. 34
Tel. (42) 214 11 11