Wnioski radnych - Gmina Rzgów
Wnioski Radnych 2020 r.
1. Przemysław Szczech
ws. poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w Kalinku

Wnioski radnych 2019 r.

(kliknij w temat wniosku)
1. Rafał Kluczyński
w sprawie monitoringu miejskiego
2. Rafał Kluczyński
w sprawie terenu miejskiego obok parkingu przy ul. Grodziskiej w Rzgowie
3. Wiesław Gąsiorek
do Rady Miejskiej i Rady Sołeckiej Guzew-Babichy
4. Anna Tumińska-Kubasa
w sprawie koniecznych progów zwalniajaących w Gospodarzu
5. Stanisław Zaborowski
w sprawie projektu oświetlenia ul. Podłogowej w Starowej Górze
6. Rafał Kluczyński
w sprawie zlecenia spraw bieżących Referatowi Komunalnemu
7. Rafał kluczyński
do budżetu 2020 r.w sprawie wykonania kanalizacji w ul. Bema w Rzgowie
8. Jarosław Świerczyński
w sprawie zmiany ustawienia kontenerów PCK na używaną odzież
9. Jarosław Świerczyński
w sprawie wykonania przeglądu, konserwacji i doposażenia placu zabaw w Rzgowie
10. Przemysław Szczech
w sprawie usunięcia nadmiaru ziemi oraz wyrównania poboczy na odcinku Kalinko-Morgi

11. Przemysław Szczech
ws. odtworzenia rowu droga powiatowa 2909
12. Ewa Tyll
w sprawie projektu kanalizacji ul. Kamienna w Rzgowie


Poniżej znajdziecie Państwo informację o wnioskach złożonych przez radnych Rady Miejskiej w Rzgowie w kadencji  2014-2018
Pełna treść wniosków i informacja o ich realizacji znajduje się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Rzgowie:


http://bip.rzgow.pl/index.php?gid=38f7d42a2c9d269c2e21ddf602afab69


Wnioski radnych z 2015 r. złożone do Rady Miejskiej:

Grażyna Gałkiewicz wraz z radnymi instalacja wlacznikow zmierzchowychi uruchomienie niedzialajacego oswietlenia
Grażyna Gałkiewicz dot zmian w w posiedzeniach komisji
Marek Marchewczyński dot zorganizowania tematycznego posiedzenia komisji
Marek Marchewczyński dot powolania doraznej komisji
Jarosław Świerczyński wnioski do budżetu
Stanisław Zaborowski wniosek do budzetu
Grażyna Gałkiewicz
dot nadania nazwy ulicy
odpowiedź z sołectwa w sprawie
Jan Spałka wniosek do budzetu
Anna Tumińska-Kubasa wniosek do budżetu
Radosław Pełka wnioski do budżetu
Grażyna Gałkiewicz zmiany rozkładu linii 50
Marek Marchewczyński 
utworzenie strefy zamieszkania  - wniosek zrealizowany
Grażyna Gałkiewicz  brak oświetlenia centrum Rzgowa
Grażyna Gałkiewicz uruchomienie programu rewitalizacji budynków
Grażyna Gałkiewicz wnioski do zmian w budżecie
Grażyna Gałkiewicz wniosek w sprawach bieżących
Grażyna Gałkiewicz zapytanie do budżetu
Grażyna Gałkiewicz wniosek do zmian w budżecie
Grażyna Gałkiewicz  wniosek do referatu komunalnego
Grażyna Gałkiewicz wniosek o przedstawienie stanu reaolizacji inwestycji w 2015
Grażyna Gałkiewicz wniosek do referatu komunalnego
Grażyna Gałkiewicz wniosek do budżetu na rok 2016
Grażyna Gałkiewicz
wniosek do budżetu na rok 2016
uzupełnienie wniosku
Grażyna Gałkiewicz wniosek do budżetu
Grażyna Gałkiewicz wniosek do budżetu
Grażyna Gałkiewicz wniosek do budżetu
Grażyna Gałkiewicz  wniosek do budżetu
Grażyna Gałkiewicz
Marek Marchewczyński
wniosek do budżetu
Grażyna Gałkiewicz
Marek Marchewczyński
wprowadzenie strefy zamieszkania
wniosek zrealizowany

Grażyna Gałkiewicz wniosek o nadanie tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Rzgów"
Grażyna Gałkiewicz wraz z radnymi przeniesienie przejścia dla pieszych na drodze DW 714
Ewa Fryczka interwencja w sprawie rozlewiska
Ewa Fryczka utwardzenie zniszczonego pobocza drogi
Ewa Fryczka wycięcie topoli
Ewa Fryczka zamontowanie lustra
Ewa Fryczka naprawa drogi
Ewa Fryczka reklamacja w sprawie wykonanej inwestycji wodociągowej
Ewa Fryczka odmulenie rowów i przepustów
Ewa Fryczka odmulenie przepustu - OSP Kalinko
Ewa Fryczka wykonanie dwóch przepustów
Ewa Fryczka uporządkowanie skrzyżowania przy drodze powiatowej 2909E
Ewa Fryczka odchwaszczenie chodnika w Romanowie
Ewa Fryczka umieszczenie tabliczki z nazwą ulicy
Ewa Fryczka namalowanie pasów dla pieszych
Ewa Fryczka podniesienie kostki brukowej - wjazd do OSP Kalinko


Wnioski radnych z 2016 r. złożone do Rady Miejskiej:

Marek Bartoszewski
Zbigniew Cisowski
Leszek Chwiałkowski
Kazimierz Łęgocki
Stanisław Zaborowski
zmiana tytułu inwestycyjnego
Grażyna Gałkiewicz  nadanie nazwy skwerowi w Rzgowie
Stanisław Zaborowski projekt i budowa chodnika na ul. Szczytowej
Stanisław Zaborowski naprawa ul. Ściennej
Grażyna Gałkiewicz
wnioski do budżetu
- złożono 5 wniosków
Jarosław Świerczyński  wnioski do budźetu
Ewa Fryczka wnioski do budżetu
Grażyna Gałkiewicz
Radosław Pełka
Marek Marchewczyński
Jarosław Świerczyński
Rafał Kluczyński
wnioski do budżetu
Grażyna Gałkiewicz wniosek ws. wykonania tablic informacyjnych
Grażyna Gałkiewicz wniosek ws. wycięcia konarów na stadionie
Grażyna Gałkiewicz  wniosek ws. wycięcia krzewów przy zjeździe z DK-1
Ewa Fryczka oznakowanie skrzyżowania drogi 2909E
Ewa Fryczka uaktualnienie rozkładów jazdy autobusów
Ewa Fryczka wycięcie krzaków w Romanowie
Ewa Fryczka ustawienie lustra na skrzyżowaniu - ul. Gliniana
Ewa Fryczka ustawienie nowej wiaty przystankowej w Romanowie
Ewa Fryczka naprawa gruntowej drogi Romanów-Pałczew
Ewa Fryczka budowa sygnalizacji ostrzegawczej
Ewa Fryczka dowiezienie ziemi na zjazd na pole - Kalinko
Ewa Fryczka uciążliwy hałas z autostrady A1 i S8
Ewa Fryczka odchwaszczenie chodników
Ewa Fryczka usunięcie gniazda os
Ewa Fryczka wykoszenie rowów melioracyjnych
Ewa Fryczka poprawa stanu dróg
Ewa Fryczka naprawa uszkodzonych zabawek na placu zabaw
Ewa Fryczka osunięcie pobocza przy posesji w Kalinku
Jarosław Świerczyński nagranie z sesji
Jarosław Świerczyński utwardzenie ul. Stromej
Jarosław Świerczyński Nasienna działki
Jarosław Świerczyński Nasienna tabliczki
Jarosław Świerczyński Cmentarna kosze
Grażyna Gałkiewicz wycięcie drzew przy ul. Ogrodowej
Grażyna Gałkiewicz niekompletność informacji na stronie internetowej gminy Rzgów
Grażyna Gałkiewicz wycięcie suchych drzew przy ul. Tuszyńskiej

Jarosław Świerczyński zainstalowanie 2 tablic na ul. Nasiennej
Jarosław Świerczyński przestawienie lamp ulicznych na ul. Nasiennej

Rafał Kluczyński wyrównanie nawierzchni 2 ulic w Rzgowie
Rafał Kluczyński naprawa nawierzchni ul. Łódzkiej w Rzgowie
Rafał Kluczyński naniesienie znaku poziomego ul. Łódzka
Rafał Kluczyński wrównanie nawierzchni ul. Kopernika w Rzgowie
Rafał Kluczyński wniosek do Prezesa Gminnej Spółki Wodnej w Rzgowie
Rafał Kluczyński wniosek do budżetu
Rafał Kluczyński renowacja odwodnienia u .Sucharskiego w Rzgowie
Rafał Kluczyński wniosek do budżetu
Rafał Kluczyński
Grażyna Gałkiewicz
Radosław Pełka
Marek Marchewczyński
Jarosław Świerczyński
                                 wniosek do budżetu
Rafał Kluczyński wniosek do budżetu
Rafał Kluczyński wniosek do budżetu
Rafał Kluczyński wniosek do budżetu
Rafał Kluczyński wyrównanie nawierzchniu ulic: Nadrzecznej i Wschodniej w Rzgowie
Rafał Kluczyński wniosek o wymianę oświetlanie na ulicy Nadrzecznej w RzgowieWnioski radnych z 2017 r. złożone do Rady Miejskiej:

Radosław Pełka przywrócenie progu zwalniającego na ul. Kusocińskiego
Radosław Pełka przeprowadzenie modernizacji rowu odwadniającego wraz z naprawą chodnia na odcinku od ul. Krasickiego do ul. Guzewskiej

Jarosław Świerczyński naprawa nawierzchni ul. Cmentarnej w Rzgowie
Ewa Fryczka naprawa drogi w Romanowie
Ewa Fryczka poprawa ustawienia lustra
Ewa Fryczka ułożenie płyt chodników przy przystanku w Romanowie
Ewa Fryczka wycinka drzew
Ewa Fryczka  osuszenie rozlewiska
Grażyna Gałkiewicz ul. Szkolna i wjazd na teren szkół
Grażyna Gałkiewicz naprawa ul. Wiosennej
Grażyna Gałkiewicz  naprawa ul. Krótkiej
Grażyna Gałkiewicz naprawa ul. Łąkowej
Grażyna Gałkiewicz  naprawa ul. Tuszyńskiej na odcinku od ul. Mickiewicza do stadionu
Grażyna Gałkiewicz modernizacja rowu odwadniającego położonego przy ul. Literackiej

Ewa Fryczka namalowanie pasów dla pieszych
Ewa Fryczka likwidacja dzikiego wysypiska ospadów
Jarosław Świerczyński doposażenie placu zabaw w Rzgowie
Rafał Kluczyński poprawa systemu kanalizacji odwadniającej i stanu nawierzchni ul. Nadrzecznej
Rafał Kluczyński poprawa nawierzchni ul. Słonecznej
Rafał Kluczyński wykonanie nasadzeń krzewów na ul. Łódzkiej
Rafał Kluczyński odwodnienie ul. Sucharskiego
Grażyna Gałkiewicz  wykonanie odwodnienia i chodnika przy ul. Glinianej
Grażyna Gałkiewicz odnowienia pasów
Grażyna Gałkiewicz wykonanie odwodnienia i chodnika przy ul. Grodziskiej
Grażyna Gałkiewicz namalowania pasów
Rafał Kluczyński odnowienie tablicy z nazwą ulicy
Rafał Kluczyński poprawa stanu nawierzchni
Rafał Kluczyński ustawienie znaku drogowego
Radni RM wniosek o nadanie imienia Hali Sportowej

Leszek Chwiałkowski  tablica upamiętniająca
Jan Michalak zmiana nazewnictwa rzgowskich instytucji
Stanisław Zaborowski zamontowanie bramek na boisku

Leszek Chwiałkowski przystąpienie do projektu "Rowerowe Łódzkie"
Grażyna Gałkiewicz poszerzenie programu bezpłatnej opieki stomatologicznej
Grażyna Gałkiewicz usunięcie znaku drogowego
Rafał Kluczyński - wykonanie nawierzchniowego odwodnienia ul. Nadrzecznej- udostępnienie protokołu kontroli Urzędu- ustawienie znaku B36- wykonanie odwodnienia nawierzchniowego ul. Sucharskiego

Jarosław Świerczyński ustawienie wiaty przystankowej na ul. Rudzkiej
Rafał Kluczyński wykonanie odwodnienia nawierzchniowego na ul. Sucharskiego; ustawienie znaku drogowego na ul. Zielonej; wykoszenie poboczy i rowów na ul. Łodzkiej; wykoszenie zarośli na skrzyżowaniu
Jarosław Świerczyński, Ewa Fryczka sfinansowanie badań poziomu hałasu przy nowo wybudowanych trasach przebiegających przez Gminę Rzgów
Jarosław Świerczyński umieszczenie w protokołach z sesji RM imion i nazwisk radnych, którzy opuścili sesję w trkacie jej trwania
Jarosław Świerczyński umieszczenie na stronie BIP rejestru udostępnianej mieszkańcom informacji publicznej oraz jej treści
Jarosław Świerczyński wykonanie odwodnienia burzowego na ul. Cmentarnej przy skrzyżowaniu z ul. Brzozową
Jarosław Świerczyński usunięcie oznaczenie poziomego na ul. Rudzkiej
Jarosław Świerczyński usunięcie znaku na rondzie
Jarosław Świerczyński wniosek do budzetu 2018
Leszek Chwiałkowski wniosek do budżetu 2018
Leszek Chwiałkowski/ Radosław Pełka  wniosek do budżetu 2018
Rafał Kluczyński wnioski do budżetu na rok 2018 (8 wniosków)
Grazyna Gałkiewicz wniosek do budżetu 2018
Marek Bartoszewski wniosek do budżetu 2018
Jan Spałka  wnioski do budżetu 2018 (2 wnioski)
Marek Marchewczyński wnioski do budżetu 2018 (2 wnioski)
Zbigniew Cisowski wnioski do budżetu 2018 (8 wniosków)
Anna Tumińska-Kubasa wniosek do budżetu 2018
Stanisław Zaborowski wniosek do budżetu 2018
Radosław Pełka wniosek do budżetu 2018
Grażyna Gałkiewicz wnioski do budżetu 2018 (3 wnioski)
Jarosław Świerczyński wnioski do budżetu (3 wnioski)
Marek Marchewczyński 
uzupełnienie BIP o kontrole zewnętrzne / koszty umieszczaia ogłoszeń w gazetach
odpowiedź na wniosek ws kontroli

Wnioski radnych - 2018 r.
Składający wniosek Treść wniosku:

Rafał Kluczyński dot spraw bieżących (2 wnioski)
Jarosław Świerczyński  wykonanie zatoki przystankowej przy ul. Tuszyńskiej
Rafał Kluczyński modernizacja monitoringu miejskiego
Rafał Kluczyński  uzupełnienie inf na bipie dot Rady Społecznej GPZ
Grażyna Gałkiewicz wnioski w sprawach bieżących (3 wnioski)
Grażyna Gałkiewicz wniosek do budżetu 2019
Rafał Kluczyński upowszechnienie znakowania psów i kotów na terenie gminy
Ewa Fryczka wykonanie rowu odwadniającego w Kalinku-Morgi
Grażyna Gałkiewicz wnioski w sprawach bieżących (2 wnioski)
Rafał Kluczyński  wniosek w sprawach bieżących
Rafał Kluczyński dot upowszechnienia znakowania psów i kotów