„Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” - Gmina Rzgów

logo program regionalny nss

Projekt „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego
(Wrota Regionu Łódzkiego)”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
realizowany przez Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego
Urzędu Marszałkowskiegow Łodzi.

 

Nazwa inwestycji: „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 - E- Usługi Publiczne
Całkowita wartość projektu: 22 112 530,00 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego EFRR: 18 303 050,00 PLN
Nazwa Partnera: Gmina Rzgów

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego