Inne inwestycje 2014-2018 - Gmina Rzgów

Inne inwestycje 2018
Oświetlenie

Prawie pół miliona złotych kosztowały w 2018 r. inwestycje oświetleniowe na ulicach, drogach, a także na placach i boisku.

Pod względem wartościowym najdroższe były budowy oświetlenia przy ul. Sosnowej i boiska przy ul. Żwirowej w Starowej Górze, które kosztowały po 100 tysięcy złotych (łącznie z projektem).

Nowe oświetlenie ulicy w Starowej Górze na ulicy Gruntowej (15 tys. zł).

Projekt i budowa doświetlenia ul. Kusocińskiego w Rzgowie (55 tys. zł)

Oświetlenie w Konstantynie przy ul. Pejzażowej (90 tys. zł)

Oświetlenie ul. Granitowej w Bronisinie Dworskim (40 tys. zł)

W Rzgowie przed dawnym budynkiem gimnazjalnym (15 tys. zł).
 
Projekty oświetlenia przy ul. Zbożowej i Łanowej w Gospodarzu (10 tys. zł, realizacja inwestycji zaplanowana została w 2019 roku) oraz ul. Przyrodniczej i części ul. Widokowej w Konstantynie (15 tys. zł).

Usunięcie kolizji energetycznej na ul. Gruntowej w Starowej Górze (15 tys. zł).

Rachunki za uliczne oświetlenie LED-owe są czterokrotnie niższe od oświetlenia tradycyjnego, czyli sodowego. Wszystkie inwestycje oświetleniowe w gminie Rzgów opierają się obecnie na lampach LED.


2014-15

Kultura i oświata

* Pomalowanie fasady budynku Szkoły Podstawowej j im. Jana Długosza w Rzgowie oraz budowa nowego ogrodzenia i chodnika od strony ulicy, którego obecność poprawiła bezpieczeństwo uczniów dowożonych przez rodziców - 183 tys. zł

* Przebudowa wejść do szkoły i biblioteki w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie – 37,9 tys. zł

* Wykonanie przyobiektowej oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzewie wraz z projektem – 21 tys. zł

* Projekt adaptacji budynku starej hydroforni dla rzgowskiego przedszkola – 29,9 tys. zł

* Adaptacja hydroforni Przedszkola Publicznego w Rzgowie – 164,8 tys. zł.  zakończona w sierpniu 2015 r.


Ochrona zdrowia

* Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie – 20 tys. zł

* Budowa podjazdów dla niepełnosprawnych przy budynku terapii Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie – 32 tys. zł

 

Gospodarka mieszkaniowa

* Przebudowa klatki schodowej w budynku gminnym przy ul. Łódzkiej 2a w Rzgowie – wydzierżawionym Poczcie Polskiej – 8,4 tys. zł
 

Infrastruktura komunalna

* Budowa instalacji oświetleniowej w gminie – 132 tys. zł


* Wymiana centrali telefonicznej wraz z modernizacją infrastruktury telefonicznej w Urzędzie Miejskim – 13,2 tys. zł


Administracja publiczna

* Wymiana centrali telefonicznej wraz z modernizacją infrastruktury telefonicznej w Urzędzie Miejskim – 13,2 tys. zł

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

* Pomoc finansowa dla powiatu łódzkiego wschodniego na zakup lekkiego samochodu ratownictwa ekologicznego dla PSP Koluszki – 10 tys. zł

* Zakup samochodu ratowniczego dla OSP w Starowej Górze – 69 tys. zł

* Wyposażenie i modernizacja strażnicy OSP w Starej Gadce – 31,4 tys. zł

* Modernizacja budynku strażnicy OSP w Grodzisku – 39,9 tys. zł

* Modernizacja budynku strażnicy OSP w Prawdzie – 50 tys. zł

* Modernizacja budynku strażnicy OSP w Romanowie - 25 tys. zł

 

Sport i rekreacja* Zagospodarowanie terenu przy zespole boisk Orlik w Rzgowie – 195,2 tys. zł