Wszystkie dzieci nasze są - Gmina Rzgów

Wszystkie dzieci nasze są

Zadanie pt. „Wszystkie dzieci nasze są - integracja mieszkańców Romanowa ” zostało zrealizowane w ramach pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.
Umowa dotacji nr .................... Wartość całkowita zadania 20 200,00 złotych. Wartość dofinansowania 10 000,00 złotych.
Projekt polegał na zakupie wyposażenia gastronomicznego do remizy strażackiej wraz z grillem oraz organizacji pikniku dla mieszkańców Romanowa i okolic.

powrót