Gminny Ośrodek Kultury - Gmina Rzgów

Gminny Ośrodek Kultury

95-030 Rzgów
ul. Szkolna 7
kontakt@gok.rzgow.pl
Tel. (42) 214 13 12

Dyrektor Joanna Papuga-Rakowska

GOK prowadzi następujące grupy:
- Zespół Pieśni i Tańca "Rzgowianie"
- Rzgowski Chór "Camerata"
- Orkiestra Dęta Rzgów
- Grupa Wokalna "Sempre Cantare"
- Grupa Tańca Współczesnego "Krasnale"
- Zajęcia plastyczne
- Zajęcia plastyczne dla dorosłych
- Koło Rękodzieła Artystycznego "Zasupłane"
- Warsztaty fotograficzne
- Nauka gry na instrumentach dętych drewnianych
- Zajęcia wokalne

 
kliknij niżej, żeby przeczytać więcej:
rzgowkultura.pl