Tekst alternatywny
Gminę Rzgów zamieszkuje 9878 osób (stan na 25 maja 2018 r.)

Kobiet (5007) jest zdecydowanie więcej niż mężczyzn (4687). Różnica wynosi więc 320 kobiet.

Niemal idealne proporcje między liczbą kobiet a mężczyzn występują w Babichach 64:63, Hucie Wiskickiej 64:67, Prawdzie 122:118  i w Gospodarzu 216:220

Miasto Rzgów liczy 3315 mieszkańców. Mieszkańców miasta przybywa
. Ma to związek z osiedlaniem się rodzin, które przeprowadzają się z sąsiednich miast na wieś.

Najbardziej zaludnione miejscowości poza Rzgowem to Starowa Góra (2233 mieszkańców), Stara Gadka (745), Kalinko (475), Grodzisko (444) i Gospodarz (436), a najmniejsze: Tadzin (83), Babichy (127) i Huta Wiskicka (131). Podajemy tu stan z 23 listopada 2015 r.


W województwie łódzkim gmina Rzgów należy do elitarnej grupy 4 ośrodków (obok Aleksandrowa Łódzkiego, Sulejowa i Złoczewa) o dodatnim przyroście liczba mieszkańców i notuje się tutaj jeden z najwyższych przyrostów migracyjnych

W ciągu ostatnich 15 lat populacja rzgowian wzrosła o około tysiąc pięćset osób

Obecnie na terenie gminy znajdują się 2532 domy, a w Rzgowie jest ich 1257, co daje w sumie 3789 budynków mieszkalnych. A jak to wygląda w pozostałych miejscowościach:

Bronisin Dworski             114 domów
Czyżeminek                     115
Gospodarz                       164
Grodzisko                        199
Guzew-Babichy               142
Huta Wiskicka-Tadzin       73
Kalinko                            166
Kalino                              128
Prawda                            114
Romanów                          86
Stara Gadka                    260
Starowa Góra                  971Dochód na 1 mieszkańca stawia Rzgów na 3 miejscu w Łódzkiem (bogatsze są tylko gminy Kamieńsk i Stryków)

Warunki życia

Do wodociągu w gminie jest podłączonych ponad 99 proc. mieszkańców, do kanalizacji 60 proc. (w Rzgowie prawie wszyscy, a na wsi 40 proc.), a do gazu w mieście Rzgowie - 80 proc.

Dane ogólne
Obszar gminy wynosi 66,33 km kwadratowych:
* w tym użytki rolne stanowią 85 proc.
* użytki leśne – 5 proc.
* pozostałe grunty – 10 proc.

Gmina stanowi 13,27 proc.  powierzchni powiatu łódzkiego wschodniego


Nekropolie
Obecnie  na  terenie  Gminy  Rzgów  znajduje  się 6  cmentarzy,  w  tym  2  czynne  i  4  zamknięte.
Największy  z  nich  to  cmentarz  komunalny  dla  Łodzi przy  ul.  Czartoryskiego  w  Starej Gadce. Cmentarz w Rzgowie przy ul. Cmentarnej jest cmentarzem katolickim obsługującym gminę Rzgów. Pozostałe, których powierzchnia nie przekracza 2 ha, to cmentarze poewangelickie. Stopień wykorzystania  czynnych  cmentarzy  jest  zróżnicowany.  Stosunkowo  największą rezerwę terenową posiada  nekropolia przy  ul.  Czartoryskiego,  która powiększa  się w  kierunku  północnym.

Cmentarz w Rzgowie posiada rezerwę, jest jednak niewystarczająca. Zatem trzeba rozważyć nową lokalizację cmentarza. W przeciwnym razie alternatywą może być tylko propagowanie kremacji zmarłych, którymi mieszkańcy nie są na razie specjalnie zainteresowani.