Tekst alternatywny
Gminę Rzgów zamieszkują 9694 osoby (stan z 31 stycznia 2016 r.) Przez ostatnie dwa miesiące i 10 dni przybyło 14 osób.

Kobiet (5007) jest zdecydowanie więcej niż mężczyzn (4687). Różnica wynosi więc 320 kobiet.

Niemal idealne proporcje między liczbą kobiet a mężczyzn występują w Babichach 64:63, Hucie Wiskickiej 64:67, Prawdzie 122:118  i w Gospodarzu 216:220

Miasto Rzgów liczy 3315 mieszkańców (wg stanu z 31 stycznia 2016 r.) Mieszkańców miasta minimalnie przybywa, podobnie jak mieszkańców gminy 
(14 przez 2 miesiące i 10 dni). Ma to związek z osiedlaniem się rodzin, które przeprowadzają się z sąsiednich miast na wieś.

Najbardziej zaludnione miejscowości poza Rzgowem to Starowa Góra (2233 mieszkańców), Stara Gadka (745), Kalinko (475), Grodzisko (444) i Gospodarz (436), a najmniejsze: Tadzin (83), Babichy (127) i Huta Wiskicka (131). Podajemy tu stan z 23 listopada 2015 r.


W województwie łódzkim gmina Rzgów należy do elitarnej grupy 4 ośrodków (obok Aleksandrowa Łódzkiego, Sulejowa i Złoczewa) o dodatnim przyroście liczba mieszkańców i notuje się tutaj jeden z najwyższych przyrostów migracyjnych

W ciągu ostatnich 15 lat populacja rzgowian wzrosła o około tysiąc pięćset osób

Obecnie na terenie gminy znajdują się 2532 domy, a w Rzgowie jest ich 1257, co daje w sumie 3789 budynków mieszkalnych. A jak to wygląda w pozostałych miejscowościach:

Bronisin Dworski             114 domów
Czyżeminek                     115
Gospodarz                       164
Grodzisko                        199
Guzew-Babichy               142
Huta Wiskicka-Tadzin       73
Kalinko                            166
Kalino                              128
Prawda                            114
Romanów                          86
Stara Gadka                    260
Starowa Góra                  971


Stopa bezrobocia

Bezrobocie w gminie na koniec czerwca 2015 r. wynosiło 5,6 procent osób w wieku produkcyjnym, których jest 6325 . Stopa bezrobocia jest prawie dwukrotnie niższa od średniej w Polsce (10,1 proc.)

W ciągu ostatnich 15 miesięcy – liczba bezrobotnych ogółem spadła z 405 do 352 (w tym 149 kobiet)

Liczba bezrobotnych z wykształceniem wyższym utrzymała się przez 15 miesięcy na tym samym poziomie 34 osób, w tym 22 kobiety.

W tym samym czasie liczba bezrobotnych w wieku 50+ spadła ze 122 do 106, w tym kobiet wzrosła z 39 do 42.


Rozwój wg Dziennikowej Ligi Gmin

W gminie 158 firm przypada na każdy 1000 mieszkańców według Dziennikowej Ligi Gmin (wyd. „Polskiego Dziennika Łódzkiego” z 13-14 grudnia 2014 r). To najlepszy wynik w porównaniu z 25 gminami miejsko-wiejskimi województwa łódzkiego

Dochód na 1 mieszkańca wynosi 7554 złotych, co stawia Rzgów na 3 miejscu w Dziennikowej Lidze Gmin (bogatsze są tylko gminy Kamieńsk i Stryków)

Na 1 mieszkańca przypada 24 250 zł środków unijnych, co stawia Rzgów na 1 miejscu

Rzgów zajmuje także 1 miejsce w rankingu najmniej zadłużonych gmin miejsko-wiejskich. Zadłużenie wynosi tylko 8,4 proc. i jest 7-krotnie niższe w porównaniu np. z Opocznem


Warunki życia

Do wodociągu w gminie jest podłączonych 89 proc. mieszkańców, do kanalizacji prawie 40 proc, a do gazu w mieście Rzgowie - 80 proc.

Dane ogólne

Obszar gminy wynosi 66,33 km kwadratowych:
* w tym użytki rolne stanowią 85 proc.
* użytki leśne – 5 proc.
* pozostałe grunty – 10 proc.

Gmina stanowi 13,27 proc.  powierzchni powiatu łódzkiego wschodniego


Nekropolie

Obecnie  na  terenie  Gminy  Rzgów  znajduje  się 6  cmentarzy,  w  tym  2  czynne  i  4  zamknięte.
Największy  z  nich  to  cmentarz  komunalny  dla  Łodzi przy  ul.  Czartoryskiego  w  Starej Gadce. Cmentarz w Rzgowie przy ul. Cmentarnej jest cmentarzem katolickim obsługującym gminę Rzgów. Pozostałe, których powierzchnia nie przekracza 2 ha, to cmentarze poewangelickie. Stopień wykorzystania  czynnych  cmentarzy  jest  zróżnicowany.  Stosunkowo  największą rezerwę terenową
posiada  nekropolia przy  ul.  Czartoryskiego,  która powiększa  się w  kierunku  północnym.
Cmentarz w Rzgowie posiada rezerwę, jest jednak niewystarczająca. Zatem trzeba rozważyć nową lokalizację cmentarza. W przeciwnym razie alternatywą może być tylko propagowanie kremacji zmarłych, którymi mieszkańcy nie są na razie specjalnie zainteresowani.