Karta Seniora Województwa Łódzkiego - Gmina Rzgów
„Karta Seniora Województwa Łódzkiego” to program działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim, który ma na celu:

*promowanie aktywności społecznej i poprawę jakości życia seniorów,
*wzmocnienie kondycji finansowej seniorów,
*zachęcanie osób 60+ do korzystania z dóbr kultury, edukacji, sportu i innych na terenie województwa łódzkiego,
*umożliwienie seniorom rozwoju swoich pasji i zainteresowań oraz promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

Karta Seniora Województwa Łódzkiego to zbiór ulg i uprawnień oferowanych mieszkańcom województwa łódzkiego, którzy ukończyli 60 rok życia. Partnerami programu mogą być jednostki samorządu województwa, instytucje oraz przedsiębiorstwa.

Kto może otrzymać Kartę Seniora Województwa Łódzkiego?

*Każda osoba, która ukończyła 60 rok życia i zamieszkuje na terenie województwa łódzkiego


Jakie są korzyści z posiadania Karty Seniora Województwa Łódzkiego?

*Karta upoważnia do korzystania z ulg i uprawnień oferowanych przez partnerów programu, których wykaz znajduje się na niniejszej stronie (zakładka seniorzy/Karta Seniora Województwa Łódzkiego/ Aktualny Katalog Ulg) lub na stronach internetowych www.bip.rcpslodz.pl, www.bip.lodzkie.pl
*Karta wydawana jest bezpłatnie
*Karta jest bezterminowa

Jakie są warunki otrzymania Karty Seniora Województwa Łódzkiego?

*złożenie wniosku


Gdzie złożyć wniosek w celu uzyskania Karty Seniora Województwa Łódzkiego?

*Wniosek należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, tel.: 42 203 48 78 Godziny pracy urzędu pn. - pt.: 8:00 – 16:00
*Karta wydawana jest w terminie do 30 dni roboczych od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku
*Kartę można odebrać osobiście lub otrzymać za pośrednictwem poczty pod adresem wskazanym we wniosku
*Odbioru karty może dokonać Wnioskodawca lub inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia za okazaniem dowodu tożsamości
*Wniosek o wydanie karty można pobrać ze strony (zakładka seniorzy/Karta Seniora Województwa Łódzkiego/Wnioski i inne dokumenty) lub pobrać osobiście w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

Dokumenty do pobrania dostępne są pod adresem:
http://www.rcpslodz.pl/index.php/seniorzy/karta-seniora-wojewodztwa-lodzkiego-wydawanie-kart-od-2-stycznia-2018-r/wniosek-i-inne-dokumenty