Ochrona środowiska - Gmina Rzgów

Zawartość podstrony Ochrona środowiska

Informacje dotyczace ochrony środowiska dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej:

http://bip.rzgow.tensoft.pl/index.php?gid=f3a1aa896c9906de7f12be4061c3fb92&lpos=5_999&rpos=-1_-1#menuscroll


NABÓR WNIOSKÓW
NA USUWANIE AZBESTU NA ROK 2020

Burmistrz Rzgowa
Informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o dofinansowanie kosztów związanych z  usunięciem wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenie gminy Rzgów.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Rzgowie w pok.7 od dnia 02.01.2020r. do 29.02.2020r.

Formularz wniosku wraz z załącznikami są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.rzgow.pl w zakładce: menu tematyczne / ochrona środowiska / dofinansowanie - usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie pok.7.

INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI

Drogi Mieszkańcu,
Przypominamy o obowiązku wypełnienia „inwentaryzacji źródeł niskiej emisji”. Jeśli tego nie zrobiłeś w 2019 roku – pobierz ją ze strony www.bip.rzgow.pl, wypełnij i złóż ją w Urzędzie Miejskim w Rzgowie w pokoju nr 7. Ankiety rozsyłane będą również listownie.
Gmina Rzgów w 2020 roku będzie opracowywała program ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy, w którym to niezbędnym elementem jest inwentaryzacja źródeł niskiej emisji by faktycznie ocenić skalę problemu. Po uchwaleniu programu gmina będzie mogła aplikować o środki na wymianę źródeł ogrzewania z programów unijnych, rządowych np. „Stop Smog”.
Nawet jeśli masz nowy piec, przeprowadzoną termomodernizację i nie będziesz zainteresowany dofinansowaniami, proszę złóż inwentaryzację by przyspieszyć przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji, by sąsiedzi mogli skorzystać z dotacji na wymianę pieca i przestali Cię truć!

Ankieta:
http://bip.rzgow.tensoft.pl/index.php?gid=f3a1aa896c9906de7f12be4061c3fb92&grp=cbd1be47b41a06d1573c66d6d8bee83e&ver=4&lpos=5_999&rpos=-1_-1#menuscroll