Plany zagospodarowania przestrzennego - Gmina Rzgów


1. Rzgów ul. Literacka (działki nr 1654/2, 1654/3  - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 5, poz. 32 z dnia 27.02.1998 r.

1a. Uchwała w sprawie działek przy ul. Literackiej

1b. Zmiany miejscowego planu ogólnego skala 1:1000 (1997r.) ad. plan 1

1c. Plan nr 1, Rzgów, ul. Literacka

1d. Plan nr 2, Rzgów, ul. Literacka
2. Gospodarz (działki nr ewid. 206/11, 207/10, 208/9, 209/10) - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego nr 5, poz. 33 z dnia 27.02.1998 r.

2a. Uchwała z 29 XII 1997 r.

2b. Mapka

2c. Legenda do mapki
3. Rzgów (teren położony między ul. Żeromskiego, trasą nr 1, drogą do wsi Babichy, granicą administracyjną sołectwa Rzgów z wsią Guzew)  Dz. Urz. Woj. Łódzkiego nr 128, poz. 1375 z dnia 10.11.1999 r.

3a. Uchwała w sprawie terenu między ul. Żeromskiego itd.

3b. Mapa terenu położonego między ul. Żeromskiego, trasą nr 1, drogą do wsi Babichy, granicą administracyjną sołectwa Rzgów z wsią Guzew)

4. Starowa Góra – Wschód (teren położony w trejonie ulicy Zamkowej, Frontowej, Centralnej  Dz. Urz. Woj. Łódzkiego nr 107, poz. 588 z dnia 22.08.2000 r.

4a. Uchwała Starowa Góra - Wschód


4b. Starowa Góra - Wschód: plan zagospodarowania - mapka

5. Starowa Góra – Zachód i część wsi Stara Gadka (ul. Szeroka, Czartoryskiego, Wiekowa, granice m. Łódź z wyłączeniem działek położonych przy ul. Mieszka I, Mieszka II, Mieszka III) - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego nr 2407, poz. 3684 z 22.11.2001 r.

5a. Uchwała Starowa Góra – Zachód i część wsi Stara Gadka

5b. Mapka Starowa G. Zachód i Stara Gadka


 

6. Starowa Góra – Południe ul. Kanałowa, Graniczna, Topolowa, nowoprojektowana - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego nr 163, poz. 2388 z dnia 12 XII 2002 r.

6a. Uchwała Starowa Góra - Południe
 

6b. Mapa płd. częsci Starowej Góry

7. Gmina Rzgów z wyłączeniem działek przy ul. Tuszyńskiej i Literackiej: 1276,1273/2, 1273/3, 1273/4, 1275, 1274, 1272/1, 1272/5, 1272/6, 1272/7, 1272/8, 1271, 1270, 1268, 1269, 1267/2, 1267/3, 1267/4 oraz z wyłączeniem terenów, dla których Studium wprowadzono obowiązek opracowania mpzp. - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego nr 255, poz. 2270 z dnia 15.07. 2003 r.
 

7a. Uchwała z dnia 15. 07. 2003 r.

7b. Mapa nr 1 Rzgów z wyłączeniem działek przy ul. Tuszyńskiej i ul. Literackiej


7c. Mapa nr 2 Rzgów z wyłączeniem działek przy ul. Tuszyńskiej i ul. Literackiej
8. Starowa Góra - Zachód i część wsi Stara Gadka, ul. Mieszka I, Mieszka II, Mieszka III -  Dz. Urz. Woj. Łódzkiego nr 137, poz. 1266 z dnia 21.05.2004 r.

8a. Uchwała Starowa Góra i część Starej Gadki,ul. Mieszka I,II, III


8b. Mapka Starowa G. i część Starej Gadki9. Część m. Rzgów, Gospodarz, Guzew, Babichy - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego nr 158, poz. 1454 z dnia 09.06.2004 r.

9a. Uchwała Rzgów, Gospodarz, Guzew, Babichy

9b. Mapa część m. Rzgów, Gospodarz, Guzew, Babichy
10. Część wsi Starowa Góra Południe  - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego nr 56, poz. 576 z dnia 26.02.2005 r.

10a. Uchwała Starowa Góra Południe

10b. Mapa Starowa Góra Południe 
11.Część m. Rzgów z ul. Ustronną, Katowicką, Graniczną i granicami działki 1081


11a. Uchwała  Rzgów z ul. Ustronną, Katowicką, Graniczną

11b. Mapa Rzgów z ul. Ustronną, Katowicką, Graniczną i granicami działki 1081
12. Część wsi Starowa Góra (część północno-wschodnia) ul. Zagłoby, Zamkowa, Centralna i Szeroka

12a. Załącznik z uwagami do uchwały z 29 VI 2006 r.


12b. Załącznik do uchwały dotyczący inwestycji

12c. Mapa Starowa Góra część północno-wschodnia


13. Część m. Rzgów ul. Zachodnia, Rudzka, Cmentarna i granice działek 659/1, 658/2, 658/3,4,5

13a. Uchwała Rzgów ul. Zachodnia, Rudzka, Cmentarna

13b. Załącznik do uchwały ws. braku uwag do planu

13c. Załącznik ws. inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej

13d. Mapa
14. Część m. Rzgowa ul. Rudzka (działki o nr ewid. 702, 703, 704, 705)

14a. Uchwała część m. Rzgowa ul. Rudzka

14b. Mapa część I

14c. Mapa część II
15. Część miejscowości Konstantyna (sołectwo Grodzisko – Konstantyna)

15a. Uchwała część miejscowości Konstantyna

15b. Załącznik ws. inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej

15c. Mapa Konstantyna16. Część wsi Gospodarz przy ulicy Cegielnianej

16a. Uchwała Gospodarz - Cegielniana

16b. Załącznik do uchwały Gospodarz - Cegielniana ws. planowanych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej

16c. Mapa część wsi Gospodarz przy ulicy Cegielnianej
17. Część m. Rzgów ul. Ogrodowa – Literacka (działki o nr ewid. 1630, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649/16, 1649/17, 1649/8, 1649/9, 1649/10, 1649/11, 1649/12, 1650/4, 1651) - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego  nr 166 poz.1548 z 17.06.2009 r.

17a. Uchwała

17b. Uchwalenie zmiany planu Ogrodowa Literacka

17c. Mapka do uchwały Ogrodowa Literacka

18. Część m. Rzgów rejon ulicy Tuszyńskiej i ulicy Literackiej (dz. o nr ewid. 1283, 1284/2, 1284/3).

18a. Uchwała dotycząca m. Rzgów rejon ulicy Tuszyńskiej i ulicy Literackiej


18b. Załącznik do uchwały Tuszyńska Literacka18c. Część graficzna do uchwały Tuszyńska Literacka
19. Część m. Rzgów  ul. Dąbrowskiego, ul. Kusocińskiego, ul. Krasickiego

19a. Uchwała  z 14 X 2009 r.

19b. Załącznik do uchwały Rzgów Dąbrowskiego Kusocinskiego Krasickiego


19c. Mapka 1 Dąbrowskiego Kusocńskiego Krasickiego

19d. Mapka 2 Dąbrowskiego Kusocińskiego Krasickiego


20. Część wsi Grodzisko

20a. Uchwała XLVIII/358/2009 z dnia 03.12.2009 r

20b. Mapka części Grodziska
21. Część m. Rzgowa rejon ulic Tuszyńskiej i Literackiej

21a. Uchwała w sprawie Tuszyńska Literacka

21b. Mapa
22. Część m. Rzgów ul. Katowicka, ul. Rzemieślnicza, ul. Tuszyńska

22a. Uchwała  z dnia 17.03.2010 r.

22b. Mapka Katowicka Rzemieślnicza Tuszyńska
 

23. Część miejscowości Bronisin Dworski

23a. Uchwała Bronisin Dworski

23b. Mapka Bronisin Dworski 

24. Część m. Rzgów rejon ul. Tuszyńskiej i ul. Literackiej

24a. Uchwała w sprawie planu Tuszyńskiej i Literackiej

24b. Część graficzna Tuszyńska Literacka25. Część wsi Bronisin Dworski - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego  nr 236 poz. 1905 z dnia 13.08.2010 r.

25a. Uchwała w sprawie planu dotyczącego części Bronisina Dworskiego

25b. Część graficzna - Bronisin Dworski26. Część m. Rzgowa w rejonie ulic Katowickiej, Żeromskiego i Kusocińskiego  - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011r. nr 101, poz. 851

26a.  Uchwała IV/24/2011 z dnia 2.02.2011 r.

26b. Mapka Katowicka Żeromskiego Kusocińskiego

27. Fragment m. Rzgowa rejon ulicy Glinianej  - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011. nr 128 poz. 1168

27a. Uchwała w sprawie ul. Glinianej

27b. Mapka rejonu ul. Glinianej.28. Część wsi Starowa Góra rejon ulicy Okiennej działka o nr ewid. 240/10  - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011. Nr 112 poz. 968

28a. Uchwała w sprawie części wsi Starowa Góra rejon ulicy Okiennej

28b. Mapka rejon ul. Okiennej29. Część m. Stara Gadka, Gospodarz, rejon ul. Czartoryskiego, ul. Nasiennej, ul. Kombajnowej - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego  nr 1128 poz. 1169 z dnia 06.05.2011 r.


29a. Uchwała IV/24/2011 z dnia 2.02.2011 r.


29b. Mapka Stara Gadka Gospodarz
30. Część m. Rzgów rejon ul. Wąwozowa, ul. Tuszyńska, ul. Letniskowa, ul. Kusocińskiego - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego  poz. 907 z dnia 16.03.2012 r.

30a. Uchwała


30b. Mapka31. Część m. Rzgów rejon ul. Letniskowa - Tuszyńska - Stadionowa - Kusocińskiego - Dz. Urz. Woj Łódzkiego poz. 3529 z 12.11.2012 r.


31a. Uchwała Letniskowa Tuszyńska Stadionowa Kusocińskiego

31b. Mapka Letniskowa
32. Część m. Rzgów rejon ul. Stadionowa - Tuszyńska - Rzemieślnicza - Kusocińskiego - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3606 z 15.11.2012 r.


32a. Uchwała rejon. Stadionowa Tuszyńska Rzemieślnicza Kusocińskiego


32b. Mapka Stadionowa Tuszyńska Rzemieślnicza Kusocińskiego
33. Części miasta Rzgowa, rejon ulicy Nadrzecznej (działki 1874 i 1093/56)  -  Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 968 z 21.02.2013 r.

33a. Uchwała z 2013 r.

33b. Mapka rejon Nadrzecznej w Rzgowie

34. Część wsi Stara Gadka; rejon ul.Uczniowskiej (działki 110/1, 110/3 i część działki 110/5) - Dz. Urz. Woj Łódzkiego poz.3566 z 08.07.2013 r.

34a. Uchwała dotycząca Starej Gadki


34b. Mapka rejon Uczniowska w Rzgowie
35. Części miasta Rzgów rejon ul. Łódzka - Graniczna - Dz. Urz. Woj. Łódz.
z 2014 r. poz. 286 z dnia 22.01.2014 r.


35a. Uchwała  dotycząca ul. Łódzkiej i Granicznej w Rzgowie


35b. Mapka dotycząca Łódzkiej i Granicznej
36. Część wsi Starowa Góra rejon ul. Inspektowej (działka nr 384/28) - Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2014 r. poz. 287 z dnia 22.01.2014 r.

36a. Uchwała rejon Inspektowej w Starowej Górze

36b. Mapka ul. Inspektowa Starowa Góra

37. Część Rzgowa, rejon ulic: Bema - Górna - Słoneczna - Łódzka - Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2014 r, poz 961 z dnia 26.02.2014 r.

37. Uchwała Bema Górna Słoneczna Łódzka

37b. Mapka Bema Górna Słoneczna Łódzka
38. Część Rzgowa, rejon ulic: Kopernika - Górna - Bema - Łódzka - Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2014 r. poz. 962 z dnia 26.02.2014 r.

38a. Uchwała Kopernika Górna Bema Łódzka


38b. Mapka Kopernika Górna Bema Łódzka39. Część wsi Kalino dla działek od 381 do 391  - Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2014 r. poz. 1829 z dn. 16.04.2014 r.

39a. Uchwała: część wsi Kalino


39b. Mapka część wsi Kalino40. Część miasta Rzgowa, rejon ulic Grodziska – Południowa - Gliniana i części wsi Grodzisko - Dz. Urz. Woj. Łodz. z 2014 r. poz. 2424 z dn. 12.06.2014 r. - Dz. Urz. Woj. Łódz. 2014.2427 ogłoszony: 2014-06-1. Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK-I.4131.329.2014 Wojewody Łódzkiego z 4 czerwca 2014 r.

40a. Uchwała rejon ulic Grodziska – Południowa - Gliniana i części wsi Grodzisko40b. Plan
rejon ulic Grodziska – Południowa - Gliniana i części wsi Grodzisko
41. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czyżeminek (działki nr 97/1, 204/1, 204/2, 204/3, 204/4, 204/5, 204/6, cz. dz. 97/2, 99, 100/2) -  Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2014 r. poz. 4374 z dn. 03.12.2014 r.

41a. Uchwała dla działek w Czyżeminku

41b. Mapka dla części wsi Czyżeminek

42. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Bronisin Dworski (działka nr 48/4)  - Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2014 r. poz. 4375 z 03.12.2014 r.

42a. Uchwała w sprawie działki w Bronisinie Dworskim


42b. Mapka działki w Bronisinie Dworskim

43. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czyżeminek (działki nr 91/5, 91/6, 91/7, 91/8, 91/9, 91/10, 91/11, 91/12, 91/13, 91/14)  - Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2014 r. poz. 4443 z dn. 05.12.2014 r.

43a. Uchwała w sprawie zagospodarowania części Czyżeminka

43b. Mapka zagospodarowania części Czyżeminka

44. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów

44a. Uchwała z 2013 r. na temat uwarunkowań i kierunków zagospodarowania


44b. Mapka z 27 marca 2013 r. na temat warunków zagospodarowania

44c. Tekst jednolity studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania


Kliknij poniżej

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Rzgow 14 X 1999 r.