Położenie - Gmina Rzgów

Rzgów położony jest w środkowej części województwa łódzkiego, 14 km od Łodzi, 10 km od Pabianic i 31 km od Piotrkowa Trybunalskiego.

Leży przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 1 Gdańsk - Katowice z drogą ekspresową S 8 do Wrocławia (w niedalekiej przyszłości Warszawa-Wrocław).

Administracyjnie Rzgów znajduje się w powiecie łódzkim wschodnim.

Na terenie gminy widoczny jest układ wzmożonej urbanizacji i aktywności gospodarczej, uzupełniony zabudową rekreacyjno-mieszkaniową.

Przy niewielkiej lesistości - charakterystyczny dla powierzchni gminy jest duzy udział użytków zielonych, czyli łąk i pastwisk (16 proc. wszystkich gruntów). Występują one w dolinach rzecznych i nieckach terenowych.

Szczególnie wartościowe układy ekologiczne występują pomiędzy terenami leśnymi a łąkami oraz w dolinie Neru pomiędzy Rzgowem a Grodziskiem.