Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Konstantyna dz. nr 68/32

Burmistrz Rzgowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rzgów położonej w miejscowości Konstantyna, obręb: 5 Grodzisko, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz i informacja o zamieszczeniu wykazu w załączeniu.

Załączniki artykułu