Wykazy nieruchomości Gminnych - Gmina Rzgów
Nieruchomości do sprzedaży bezprzetargowej

GPR.6840.1.2020                                                                                      Rzgów, 03.03.2020 r.
Burmistrz Rzgowa
 
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rzgów położonych w miejscowości Konstantyna, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.


 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski do Urzędu Miejskiego w Rzgowie o nabycie wyszczególnionych nieruchomości  w terminie do dnia  14.04.2020 r.
Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rzgowie, pl. 500-lecia 22 na okres 21 dni - od dnia 03.03.2020 roku do dnia                               24.03.2019 roku. 
GPR.6840.2.2020                                                                                        Rzgów, 03.03.2020 r.
Burmistrz Rzgowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rzgów położonych w miejscowości Konstantyna, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski do Urzędu Miejskiego w Rzgowie o nabycie wyszczególnionych nieruchomości  w terminie do dnia  14.04.2020 r.
Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rzgowie, pl. 500-lecia 22 na okres 21 dni - od dnia 03.03.2020 roku do dnia                               24.03.2019 roku.