Szkoły - Gmina Rzgów

Rzgów
Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza
Ul. Szkolna 3
Tel. (42) 214 10 39
e-mail: sp@rzgow.pl
kliknij niżej:

http://www.sprzgow.szkoly.lodz.pl
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego
Guzew 21c
Tel. (42) 214 10 86
e-mail: sp.guzew@o2.pl

Fot. Witold Lewandowski


Szkoła Podstawowa im. św. Królowej Jadwigi
Kalino 24
Tel. (42) 214 10 77
e-mail: spkalino@rzgow.pl
kliknij poniżej:
http://www.spkalino.szkoly.lodz.pl