Więcej dziewczynek, najwięcej kobiet - Gmina Rzgów

Więcej dziewczynek, najwięcej kobiet

zdjęcie
Według najnowszych danych statystycznych, udostępnionych przez Elżbietę Olszańską z ewidencji ludności Urzędu Miejskiego w Rzgowie, w gminie Rzgów w większości miejscowości i w różnych kategoriach wiekowych, płeć piękna ma przewagę liczebną nad męską częścią społeczności.
Na ogólna liczbę ludności 9971 odnotowaną 31 grudnia 2018 r., na 5175 osób płci żeńskiej przypadało 4796 przedstawicieli płci męskiej. Na 190 chłopców w przedziale wiekowym 0-3 lata przypadało 245 dziewczynek. Na 62 siedmiolatków przypadały 54 siedmiolatki. W kategorii wiekowej 41-60 lat na 1349 mężczyzn przypadały 1422 kobiety.

Przewaga kobiet najbardziej jest widoczna w Rzgowie, w którym na 1601 mieszkańców płci męskiej przypada 1716 pań, w Starej Gadce na 354 chłopców/mężczyzn przypada 406 dziewczynek/kobiet, w Starowej Górze na 1133 panów przypada 1275 pań. Idealne proporcje występują jedynie w Babichach 60:60.

Jak tłumaczyć „nadwyżkę” pań - seniorek? Przyczyna jest niestety poważna – mężczyźni żyją krócej. O ile jeszcze w przedziale wiekowym 71-81 lat na 246 panów przypada 338 kobiet, to już w przedziale wiekowym 81 lat+ mężczyzn jest zaledwie 85, a kobiet 212.

Odwrotna proporcja występuje w przypadku mężczyzn w wieku 18-20 lat: w gminie Rzgów mieszka ich 154, a kobiet w tym przedziale wiekowym jest zaledwie 136. Aby znaleźć towarzyszkę życia, trzeba liczyć się z koniecznością poszukiwań np. na uczelni albo na dyskotekach za granicami gminy Rzgów.

Miejscowość             Mężczyźni        Kobiety
1. Babichy                   60                      60
2. Bronisin Dworski     121                   135
3. Czyżeminek           136                    158
4. Gospodarz             214                    212
5.Grodzisko                219                    240
6. Guzew                   138                    132
7. Huta Wiskicka           61                      67
8. Kalinko                  228                     251
9. Kalino                   182                     172
10. Konstantyna          73                       84
11. Prawda                129                     123
12. Romanów            100                     106
13. Rzgów               1601                    1716
14. Stara Gadka         354                     406
15. Starowa Góra     1133                    1275
16. Tadzin                    47                        38

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
powrót