Przetargi na nieruchomości - Gmina Rzgów
BURMISTRZ RZGOWA

informuje, że w dniu 14 lutego 2018 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rzgowie, sołectwie Grodzisko-Konstantyna, na stronie internetowej www.rzgow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie www.bip.rzgow.pl, opublikowano ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rzgów położonej w Konstantynie, obręb: 5 Grodzisko tj. działki geodezyjnej nr 68/32.

Ogłoszenie o przetargu oraz informacja w załącznikach