Burmistrz zdradza sekrety - Gmina Rzgów

Burmistrz zdradza sekrety

zdjęcie
Gmina Rzgów znalazła się w ścisłej czołówce Rankingu Finansowego Jednostek Samorządu Terytorialnego. Burmistrz Mateusz Kamiński udzielił wywiadu na temat dróg prowadzących do sukcesu.
Jakie to uczucie znaleźć się w czołówce Rankingu Finansowego JST? W czym tkwi sekret efektywnego zarządzania finansami?
Oczywiście miłe, bo każdy sukces zawodowy przynosi zadowolenie. Miłe, także dlatego, że zarządzanie samorządowymi finansami jest procesem złożonym, trudnym i wieloetapowym. Wymaga współpracy wielu osób i racjonalizmu. A dodatkowo obecnie odbywa się w bardzo niestabilnych warunkach. Budżet gminy jest przecież uzależniony od zmian prawa, różnych zaleceń i wskaźników ekonomicznych, a często też zależy od nacisków różnych grup zainteresowań. Znaleźć równowagą finansową, która niesie ze sobą dobry rozwój lokalnej wspólnoty, naprawdę nie jest łatwo.

W jaki sposób gmina, którą Pan zarządza, przyciąga inwestorów?
Mamy szczęście do dobrej lokalizacji w centrum polski, jesteśmy dobrze skomunikowani, bo gmina położona jest w sąsiedztwie autostrady i trasy S8, ale przede wszystkim jesteśmy otwarci, uczynni i gościnni. Staramy się nie tylko przyciągać, ale przede wszystkim pomagać inwestorom. Równie mocno troszczymy się zarówno o nowe firmy, które dopiero zdecydowały się u nas ulokować, jak i o tych przedsiębiorców, którzy są z nami od lat i chcą się u nas rozwijać. Szanujemy jednych i drugich. Przede wszystkim na tyle, na ile to możliwie w świetle obowiązującego prawa, staramy się dokonywać potrzebnych zmian w planach zagospodarowania przestrzennego. Inwestorzy mogą liczyć na duże zaangażowanie  naszych pracowników  na etapie wydawania decyzji środowiskowych. Na bieżąco konsultujemy też z inwestorami projekty w zakresie rozbudowy infrastruktury potrzebnej do funkcjonowania nowych obiektów. W dobie pandemii koronawirusa zastosowaliśmy też bardzo znaczące zwolnienie w podatku od nieruchomości.

Jednym ze wskaźników oceny w rankingu jest udział środków europejskich w wydatkach samorządowych. Jakie inwestycje udało się samorządowi zrealizować ze środków unijnych w ostatnich latach? 
Jeżeli chodzi o pozyskiwanie unijnych pieniędzy, to skupiamy się na naszych celach strategicznych. Wychodzimy z założenia, że wszelkie inwestycje mają przede wszystkim poprawiać jakość życia mieszkańców. Dlatego naszymi największymi zrealizowanymi w ostatnich latach inwestycjami są: budowa domu kultury, zmodernizowanie i powiększenie o połowę oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji w Starowej Górze i Starej Gadce. Na drugie i trzecie z wymienionych przedsięwzięć gmina otrzymała znaczne dofinansowanie unijne, sięgające prawie 18 mln złotych! W 2020 roku otworzyliśmy pierwszy żłobek w gminie Rzgów, którego budowę zrealizowaliśmy przy wsparciu z rządowego programu „Maluch+”, a już na jego funkcjonowanie pozyskaliśmy środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Niektóre inwestycje są realizowane z częściowo umarzalnych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dzięki członkostwu gminy w Stowarzyszeniach tj. Łódzki Obszar Metropolitalny czy Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”. Generalnie staramy się pozyskiwać środki z różnych źródeł, tak aby jak najefektywniej gospodarować finansami i realizować główne założenia strategii rozwoju gminy. I tu warto wspomnieć, że przede wszystkim chcemy być gminą dobrego życia, zgodnie z ideą propagowaną przez Międzynarodową Sieć Miast Dobrego Życia Cittaslow.

Jakie branże (proszę wymienić kilka największych firm) rozwinęły swoją działalność w zarządzanym przez Pana/Panią regionie? 
W gminie Rzgów swoją działalność gospodarczą prowadzą przedsiębiorcy z bardzo różnych branż. To prawie 2000 firm. Wiele podmiotów hurtowo sprzedaje odzież i surowce do produkcji tekstylnej. Są też producenci odzieży i salony sprzedaży pojazdów. Mamy na duże zakłady mięsne, fabrykę kosmetyków i znanego producenta farmaceutyków. Są składy i producenci różnych materiałów budowlanych. Na naszym terenie obecnie budowana jest duża hurtownia komponentów elektronicznych i powstaje tematyczny park rozrywki Mandoria.

Które z inwestycji przeprowadzonych w ostatnich latach miały kluczowy wpływ na kondycję finansową gminy?
Trudno byłoby wskazać jedną inwestycję, która w ostatnich latach zdecydowała o szczególnie korzystnej zmianie w naszej wspólnocie. W latach 90. ubiegłego wieku i na początku obecnego z pewnością dobrą kondycję finansową przyniosły gminie i mieszkańcom rozwijające się centra hurtowego handlu odzieżą. Jednak obecnie nasza gmina jest klasycznym przykładem gminy zrównoważonego rozwoju. Dbamy o przedsiębiorców, a oni wybierają nas, jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Coraz więcej osób decyduje się jednak także u nas zamieszkać. W związku z tym, w roku 2019 istotnie wzrosły nam dochody z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dzisiaj rośnie znaczenie innych dochodów niż wpływy z podatku od nieruchomości. Można zaryzykować, że w ostatnich latach najważniejsza dla rozwoju gminy była dobra opinia o gminie, jako miejscu do prowadzenia działalności, pracy, zamieszkania i dobrego życia. Dla poprawy tych warunków  stale rozbudowywaliśmy infrastrukturę np. drogi, oczyszczalnię ścieków, kanalizację, wodociągi, ale także budowaliśmy dom kultury, przedszkole i pierwszy samorządowy żłobek.

Czy wysoka lokata w takim Rankingu buduje prestiż w środowisku samorządowym i czy pomaga w przyciąganiu inwestorów/przedsiębiorców?
Wysoka lokata w rankingu na pewno sprzyja przyciąganiu inwestorów. Niemała część mieszkańców jest też dumna z tego, że mieszka w gminie, która odnosi sukcesy. Jeśli zaś chodzi o prestiż w środowisku samorządowym, to rzeczywiście na spotkaniach, szczególnie z kolegami z województwa łódzkiego, odbieram sygnały świadczące o tym, iż nasz sukces spotyka się z uznaniem innych. Ale czasem wysoka lokata w rankingu finansowym gmin buduje też przeświadczenie, że jesteśmy bardzo bogaci, na wszystko nas stać i dlatego nie mamy żadnych problemów – a to zupełnie nie tak. Dość duży budżet, spore wydatki na inwestycje i ambitne projekty generują też wiele problemów, różnych trudności,  dokumentów, które trzeba przygotować. My po prostu w związku z tym mamy więcej pracy, więcej niezbędnych uzgodnień, mniej czasu, więcej powodów do zmartwień i po prostu większe pole do popełnienia błędu.

Jak Pana zdaniem obecnie trwająca pandemia wpływa na finanse Waszej gminy?
Trudno oszacować, w jakim stopniu ostatecznie pandemia uderzy w nasze finanse. Na pewno, podobnie jak w innych samorządach w całej Polsce, to się stanie. Na razie wiemy, że marcu udział w podatku dochodowym zmniejszył się o 13 procent. Zobaczymy, jak będzie w kolejnych miesiącach.  Obserwujemy  jednak, że tylko około 1 procenta przedsiębiorców zakończyła działalność. Powoli też nasi przedsiębiorcy  z centrów handlu odzieżą wracają do pracy. Oczywiście są branże, jak np. handel biżuterią, w których bardzo spadły obroty, ale myślę, że z czasem sytuacja i tam się poprawi.

Jaka jest Pana prognoza dotycząca sytuacji społeczno-gospodarczej na najbliższy rok w gminie i kraju?
Wydaje się, że nasza lokalna sytuacja gospodarcza zaczyna się powoli normalizować. Jednak planowanie długoterminowe w szybko zmieniających się realiach zarówno krajowych, jak i międzynarodowych wydaje się wręcz niemożliwe. Musimy się przystosować do zmieniających przepisów i zaleceń oraz podejmować mądre i rozważne decyzje mając na uwadze również budżet gminy.

Forum Ekonomiczne
powrót