Dokończenie drogi w Grodzisku - Gmina Rzgów

Dokończenie drogi w Grodzisku

zdjęcie
Rozpoczęły się przygotowania do przebudowy drugiej części ulicy w Grodzisku od granicy administracyjnej Rzgowa w kierunku zmodernizowanego odcinka od skrzyżowania z drogą powiatową. Na razie gminna droga jest zawężona na krótkim odcinku, ale nie ma zakazu poruszania. To będzie najdroższa do tej pory w tym roku inwestycja drogowa w gminie Rzgów za 1 milion 517 tysięcy złotych. Przetarg wygrał przedsiębiorca z Pabianic – do rywalizacji stanęło 7 oferentów.
Inwestycja polega na rozebraniu istniejącej jezdni szerokości 5,5 metra i wybudowaniu jej od nowa, obustronnie okrawężnikowanej z chodnikiem szerokości 1,5 metra z kostki betonowej szarej i czerwonej grubości 8 centymetrów. Zakres inwestycji przewiduje wybudowanie zjazdów indywidualnych z posesji, co ma być połączone  z wymianą przepustów rurowych. Łączna powierzchni chodników to 720 metrów kwadratowych. Pobocza z destruktu asfaltowego będą od nowa wyprofilowane i zagęszczone, a ich szerokość nie przekroczy 0,8 metra.

Przewidziane jest obustronne wyłożenie ścian rowów odpływowych elementami betonowymi. Wykonawca zobowiązał się do zasiania trawy na powierzchni 1200  m kw. Należy też zainstalować 100 mb poręczy ochronnych podwójnych o rozstawie co 2 metry. Umowa zobowiązuje wykonawcę do ukończenia przebudowy ulicy do końca lipca bieżącego roku.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
powrót