Dotacje do źródeł ciepła - Gmina Rzgów

Dotacje do źródeł ciepła

zdjęcie
Burmistrz Rzgowa ogłasza nabór uzupełniający wniosków od osób fizycznych zainteresowanych pozyskaniem dotacji na wymianę źródeł ciepła.
Dofinansowywanie realizowane jest ze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji - edycja II.
Intensywność dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych zadania zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Rzgowie nr LVII/443/2018  z 10 sierpnia 2018 r Dofinansowanie w ramach programu mogą otrzymać zdania polegające na likwidacji starych źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi oraz ich zastąpienie przez nowe źródło ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności.
Dofinansowaniem będą objęte koszty związane z wymianą źródeł ciepła poniesione od dnia podpisania umowy pomiędzy Gminą i osobą fizyczną do dnia 30.09.2019 r.
Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji proszone są o składanie wniosków w terminie od dnia 27 listopada 2018 r. do dnia 11 grudnia  2018 r. włącznie w godz. pracy UM w Rzgowie.
Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie w dwóch egzemplarzach.
W przypadku pytań prosimy kontaktować się z pracownikami  Urzędu Miejskiego w Rzgowie:
- Markiem Derskim  - pok. nr 4
- Mariuszem Ruteckim – pok. nr 7 w godz.9-13

ZŁOŻENIE WNIOSKU NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z PRZYZNANIEM DOFINANSOWANIA. ILOSĆ MIEJSC OGRANICZONA.
Zarządzenie burmistrza Rzgowa i załączniki do niego tutaj
powrót