Inwestycje napawają optymizmem - Gmina Rzgów

Inwestycje napawają optymizmem

zdjęcie
W gminie Rzgów na ten rok zaplanowano 121 inwestycji łącznej wartości grubo ponad 38 milionów złotych. To rekord pod względem liczbowym i wartościowym. W gminie Rzgów rozmach inwestycyjny przypomina miasta o wielokrotnie większym potencjale ludnościowym. Jeszcze większy powód do dumy to podpisanie zdecydowanej większości umów z wykonawcami.
- W ostatnich miesiącach w całym kraju wzrosły o kilkadziesiąt procent koszty usług budowlanych – można dowiedzieć się od burmistrza Rzgowa Mateusza Kamińskiego. - W dużym stopniu przyczynił się do tego niedobór wykwalifikowanych pracowników budowlanych na rynku pracy. Jednak, dzięki prawidłowemu oszacowaniu kosztów inwestycji, przy analizowaniu których przede wszystkim prognozuje się sytuację w branży, można uniknąć kłopotów. 
Przykładem prawidłowego przewidywania sytuacji na rynku są plany rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rzgowie. W przypadku tej inwestycji niedoszacowanie w wysokości 100 tysięcy złotych przy kosztach około 16 mln złotych to poniżej 1 procenta błędu. Rada Miejska już zdecydowała podwyższyć wydatki w wieloletniej prognozie finansowej.


- Przy rekordowej liczbie i wartości inwestycji w tym roku, jednak zdarzają się przeszkody – przyznał Zbigniew Snelewski, kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie na ostatnim posiedzenie Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów RM. - Przykładowo, oszacowaliśmy koszt murawy na Stadionie im. H. Śmiechowicza w Rzgowie na 30 tysięcy złotych, a tymczasem najtańszy wykonawca podał cenę 70 tysięcy złotych. Do przetargu na wykonanie zbiornika kanalizacji deszczowej w Starowej Górze nie zgłosił się żaden wykonawca. W przypadku remontów dróg okazuje się, że za zaplanowane w budżecie pieniądze możemy np. wykonać tylko krótszy odcinek. Przykładem może być przebudowa drogi powiatowej w Hucie Wiskickiej. Od decyzji radnych zależy więc, czy przyjąć takie rozwiązanie czy raczej przesuwać środki.

Jak wyglądają więc w połowie roku rzgowskie, rekordowe pod każdym względem inwestycje? W trakcie wykonania są:
- przedszkole w Guzewie
- wodociągi przy ul. Pogodnej w Bronisinie Dworskim, w Rzgowie przy ul. Irysowej, Okiennej i Kwiatowej, w Gospodarzu przy ul. Cegielnianej
- boisko wielofunkcyjne w Kalinie
- place zabaw i siłownie zewnętrzne w Rzgowie przy ul. Nasiennej, w Konstantynie, Gospodarzu, w SP w Kalinie, w SP w Guzewie i w Czyżeminku
- rozbudowa OSP w Kalinie
- budowa świetlicy w Starej Gadce
- budowa Domu Kultury
- klimatyzacja w remizie OSP Grodzisko
- oświetlenie ul. Granitowej w Bronisinie Dworskim
- oświetlenie ul. Jaśminowej w Starowej Górze
- kamień upamiętniający starą remizę OSP Rzgów
- budowa chodnika przy ul. Strażackiej w Bronisinie Dworskim (odbiór techniczny 14 czerwca)
- remont ul. Tuszyńskiej (odbiór techniczny prawdopodobnie 28 czerwca)
- remont MOPS (przed odbiorem technicznym)
- utwardzenie terenu na boisku w Starowej Górze przy ul. Centralnej
- budowa przedszkola w Kalinie rozpocznie się w III kwartale, ale większość prac zostanie wykonana w przyszłym roku.

Inwestycje wykonane do 14 czerwca:
- budowa chodnika przy ul. Strażackiej w Bronisinie Dworskim
- przebudowa wjazdów w Romanowie
- I etap remontu ul. Łódzkiej
- chodnik ul. Letniskowa
- modernizacja strażnicy OSP Gospodarzu
- modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej
- kotłownia gazowa przy ul. Szkolnej w Rzgowie (odbiór techniczny lada dzień)

- Najważniejsze, tegoroczne umowy zostały już podpisane z wykonawcami – podsumował Zbigniew Snelewski na posiedzeniu komisji.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
powrót