Jak załatwić sprawę w urzędzie - Gmina Rzgów

Jak załatwić sprawę w urzędzie

zdjęcie
W Urzędzie Miejskim w Rzgowie w czasie epidemii wszelkie dokumenty są przyjmowane w punkcie podawczym lub w skrzynce podawczej przy wejściu do budynku. Nadal rekomendujemy załatwianie spraw drogą telefoniczna lub elektroniczną.
SPRAWY WYMAGAJĄCEJ OSOBISTEJ WIZYTY W  URZĘDZIE, W SZCZEGÓLNOŚCI Z ZAKRESU :
- REJESTRACJI STANU CYWILNEGO  tel. 42 214 - 12-10 wew. 103

-  EWIDENCJI LUDNOŚCI tel. 42 214 – 11 – 30
 
-  DOWODÓW OSOBISTYCH  tel. 42 214 – 12 - 10   wew. 103

- DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIU TERENU, LUB   DECYZJI O  USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO  tel. 42 214 -11- 42

- DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI INWESTYCJI
   tel. 42 214 – 12 – 10 wew. 132

- DECYZJI ZEZWALAJĄCYCH NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
   tel. 42 214 – 11 - 42

- KORZYSTANIA W WÓD, W ZAKRESIE ZGODY WODNOPRAWNEJ 
   tel. 42 214 - 11 – 42

- ŚWIADCZENIE USŁUG KOMUNALNYCH tel.  42 214 – 12 – 33

... ZAŁATWIANE SĄ  PO WCZEŚNIEJSZYM, TELEFONICZNYM UMÓWIENIU TERMINU WIZYTY W URZĘDZIE W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI

Zalecamy przesyłanie pism:
• drogą elektroniczną na adres sekretariat@rzgow.pl
• poprzez platformę e-PUAP /UMRzgow/ skrytka
•  faksem na numer 42 214 – 12 – 07
• Korespondencyjnie na adres Urząd Miejski w Rzgowie, plac 500- lecia 22,
95-030 Rzgów

Zalecamy kontakt telefoniczny pod numerem
42 2141210
Wykaz numerów telefonów poszczególnych referatów :
Sekretariat – 42 214 12 10
Biuro Rady Miejskiej - 42 214 13 06
Skarbnik Miasta – 42 214 11 15
Sekretarz Gminy – 42 214 11 11
Gospodarka Przestrzenna i Rolnictwo:
Geodeta – 42 214 12 09
Gospodarka nieruchomościami – 42 214 11 42
Inwestycje – 42 214 11 09
Referat Komunalny – 42 214 12 33
Ewidencja Ludności - 42 214 11 30
USC, dowody osobiste – 42 214 12 10 wew. 103
alternatywny numer kontaktowy w sprawach dowodów osobistych / USC - 508 528 626
Księgowość - Podatki – 42 214 13 53
Księgowość Budżetowa – 42 214 14 45
Referat Ogólny – 42 227 82 12
Oświata – 42 214 12 10 wew. 126,  alternatywny numer kontaktowy 517 498 427

Starostwo Powiatowe:
     Ewidencja Gruntów / Budownictwo – 42 211 61 80
     Wydział Komunikacji – 42 214 14 84

Poniżej wskazujemy numery rachunków  bankowych,  na które  należy dokonywać wpłat tytułem :

-  podatków lokalnych i należności z tytułu zawartych umów cywilno – prawnych
Nr 47 1240 3435 1111 0010 3653 0901 PEKAO SA I/O  w Rzgowie

- opłaty za odpady komunalne
Nr 13 1240 3435 1111 0010 5073 5708 PEKAO SA I/O w Rzgowie

Stanowiska zamiejscowe Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego Łódzkiego Wschodniego  22 kwietnia 2020 r. wznowiły działalność, związaną z obsługą interesantów w Rzgowie z ograniczeniami wynikającymi z powodu epidemii. Załatwiane są przede wszystkim sprawy pilne. Mieszkańcy mogą składać wypełnione wnioski dotyczące rejestracji pojazdów z kompletem dokumentów do urny przy wejściu Urzędu Miejskiego w Rzgowie lub przesłać pocztą. Wnioski te będą rozpatrywane sukcesywnie. Odbiór dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych odbywa się tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty pod nr tel. Rzgów - 42 214-14-84

W sprawach niezakończonych do 30 kwietnia, dokumenty będą wydawane tak jak dotychczas w siedzibie starostwa w Łodzi ul. Sienkiewicza 3, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikającymi z powodu epidemii, a po 6 maja na stanowisku zamiejscowym w Rzgowie.

Inne sprawy jak np. zgłoszenia zbycia/nabycia można również załatwić drogą elektroniczną poprzez e-PUAP. Wwnioski przesłane pocztą e-mail nie będą rozpatrywane. Wszelkie informacje dotyczące wymaganych dokumentów, druki do pobrania, nr konta bankowego do wpłaty znajdują się na stronie:
https://bip.lodzkiwschodni.pl/54,wydzial-komunikacji-i-transportu
powrót