Strażacy ze Rzgowa będą mieli nowy wóz - Gmina Rzgów

Strażacy ze Rzgowa będą mieli nowy wóz

zdjęcie
Promesę dotyczącą zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego otrzymała OSP Rzgów. Na pojazd przeznaczono 200 tys. zł dotacji budżetowej ze środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, 360 tys. zł ze środków NFOŚiGW/WFOŚiGW, a ze środków własnych i samorządowych ma pochodzić 200 tys. zł.
To jedna z 35 podobnych promes wręczonych w piątek (19 czerwca) w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi przedstawicielom ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego. Przekazania dokumentów dokonano przy udziale sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemara Budy, wojewody łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego, zastępcy komendanta głównego PSP st. bryg. Krzysztofa Hejduka oraz prezesa zarządu WFOŚiGW w Łodzi Wojciecha Miedzianowskiego. Gośćmi uroczystości byli również Marek Matuszewski, poseł na Sejm RP, Przemysław Błaszczyk, senator RP, Maciej Łuczak, senator RP i dh Jan Ryś prezes zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.

Przewidywana wartość pojazdów to 32,7 mln zł. Całkowita kwota dotacji wyniesie 25,7 mln zł, a środki te pochodzić będą z NFOŚiGW, rezerwy MSWiA, dotacji dla jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG), dotacji MSWiA dla jednostek spoza KSRG oraz środków z odpisów z firm ubezpieczeniowych będących w dyspozycji Komendanta Głównego PSP.

Nowy średni samochód strażacki ma pojawić się w Rzgowie w tym roku. Zastąpi leciwego już, bo aż 42-letniego mercedesa. (mt)

Fot. KW PSP w Łodzi, (mt)
powrót