V 1 w Starowej Górze w trakcie rozbudowy - Gmina Rzgów

V 1 w Starowej Górze w trakcie rozbudowy

zdjęcie
Przetarg na nowy zbiornik dla przepompowni ścieków V 1 w Starowej Górze przy ul. Piaskowej łączył się z wieloma emocjami u potencjalnych wykonawców. Chodzi bowiem o jeden z najdroższych w tym roku w gminie Rzgów projektów z zakresu gospodarki wodnościekowej. W przetargu wzięło udział udział aż 6 przedsiębiorstw. Wygrał wykonawca z Pabianic, który zaoferował najlepsze warunki gminie Rzgów jako  zleceniodawcy oraz najniższą cenę 798 tysięcy złotych.

Jak dowiedzielismy się od Bogdana Błazińskiego, inspektora nadzoru z Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie, na razie  trwają przygotowania do umieszczenia pod ziemię betonowej studni dla nowego zbiornika podciśnieniowego. Wykonawca obiecuje zakończyć budowę do końca pierwszego półrocza bieżącego roku.

Jak dowiedzieliśmy się w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie t
ę budowę wymusiła zakończona niedawno realizacja nowej kanalizacji. Obecny zbiornik o pojemności 8 metrów sześciennych ścieków jest wyeksploatowany i już zbyt mały na nasze potrzeby. Zakład pracuje w ruchu ciągłym. Nie można tak po prostu zbiornika wyłączyć z eksploatacji na kilka dni, żeby go wyremontować. W rezultacie inwestycji powstaje drugi, większy zbiornik, który w razie awarii umożliwi normalną pracę kanalizacji.

- Ponieważ mamy do czynienia z kanalizacją podciśnieniową, ścieki są zasysane z przydomowych studni z posesji lub w ulicy na terenie rozciągającym się od strony Konstantyny w kierunku trasy katowickiej. Następnie, zgromadzone w zbiorniku przy ul. Piaskowej ścieki z przepompowni V 1 są tłoczone w kierunku oczyszczalni.

Zakres robót będących przedmiotem przetargu przewiduje również wykonanie nowego fragmentu ogrodzenia dla placu przepompowni, które będzie zabezpieczać teren i projektowane obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych. Zaprojektowano ogrodzenie o całkowitej długości 35 metrów i wysokości 1,8 m. Po stronie obowiązków wykonawcy leży: obsługa geodezyjna w trakcie wykonywania robót, jak i po zakończeniu robót (inwentaryzacja geodezyjna), próby szczelności, rozruch, instruktaż obsługi.

 

Włodzimierz Kupisz
powrót