W Starowej Górze ul. Tunelowa na półmetku prac - Gmina Rzgów

W Starowej Górze ul. Tunelowa na półmetku prac

zdjęcie
Ten fragment największej inwestycji kanalizacyjnej dekady w gminie Rzgów budził przez parę miesięcy emocje mieszkańców, zwłaszcza w Starowej Górze. Widzieli bowiem nagromadzony sprzęt, a na budowie niewiele się działo.
- Rozpoczynając roboty  na ul. Tunelowej w kwietniu tego roku, napotkaliśmy niesprzyjające warunki gruntowo – wodne – twierdzi Janusz Wesołowski,kierownik robót. - Zastaliśmy poziom wody gruntowej dużo wyższy niż w latach poprzednich, co związane było z ponadnormatywnymi opadami deszczu. Prowadzenie robót w zastanych warunkach było wręcz niemożliwe ze względu na brak możliwości zrzutu odprowadzanej wody. Istniejące rowy były wypełnione całkowicie wodą.

- Z uwagi na powyższe oraz na bezpieczny termin zakończenia całej inwestycji została podjęta decyzja o przesunięciu rozpoczęcia robót do czasu poprawienia się warunków gruntowo – wodnych, co nastąpiło w czerwcu tego roku – kontynuuje J. Wesołowski. - Po rozpoczęciu robót, przedstawiliśmy w Urzędzie Miejskim w Rzgowie zaktualizowany harmonogram zakładający zakończenie robót zgodnie z podpisaną umową.

Na ul. Tunelowej na podłączenie do kanalizacji czeka około 70 posesji. Trzeba zainstalować 26 studni podciśnieniowych. Ze względu na dość dużą szerokość działek, do jednej studni da się podłączyć przeciętnie 2-3 domy, ale nie więcej niż cztery. Na ul. Tunelowej ekipa wykonawcza będzie pracować jeszcze kilka tygodni.

- Na dzień dzisiejszy prace związane z budową kanalizacji podciśnieniowej w Starowej Górze prowadzone są zgodnie z przedstawionym zaktualizowanym harmonogramem robót, tj. na ul. Tunelowej, ul. Kasztanowej, ul. Podłogowej oraz Mieszka.  I i II – podsumowuje kierownik Janusz Wesołowski.

Gmina Rzgów realizuje projekt pt: „Budowa kanalizacji na terenie gminy Rzgów” z poddziałania V.3.1 Gospodarka wodnokanalizacyjna – ZIT, działania V.3.Gospodarka wodnokanalizacyjna, V osi priorytetowej Ochrona środowiska, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, którego członkiem jesteśmy od chwili jego założenia, czyli od grudnia 2014 r.

Umowa na realizację została podpisana z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi 12 kwietnia 2017,  przyznano dofinansowanie: ponad 9,3 mln. zł. Całość kosztów realizacji projektu wynosi ponad 18 mln zł.  Do IV kwartału 2019 r.  sieć kanalizacyjna w gminie Rzgów wydłuży się łącznie o ponad 14 kilometrów! Do nowej kanalizacji przyłączy się około 1700 mieszkańców.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
powrót