Wysoka ocena ratingowa - Gmina Rzgów

Wysoka ocena ratingowa

zdjęcie
Agencja ratingowa INC Rating wykonała badania pre-ratingowe 2792 jednostek samorządu terytorialnego. Spośród nich zaledwie 319 uzyskało ocenę inwestycyjną mieszczącą się w przedziale pomiędzy AAA i BBB+. W tej grupie jest także  Gmina Rzgów.
Badanie pre-ratingowe zostało wykonane na zlecenie Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego. Zdaniem audytorów badających stan finansów i gospodarowanie nimi przez jednostki samorządu terytorialnego, uzyskanie oceny mieszczącej się w przedziale AAA i BBB+ świadczy o odpowiedzialnym i racjonalnym zarządzaniu środkami publicznymi.
Wysokie oceny inwestycyjne dokonywane przez wyspecjalizowane agencje ratingowe mogą być pomocne przy staraniach gmin o ewentualne kredyty, z których będą finansowane inwestycje.
W budżecie na ten rok jednogłośnie przyjętym przez rzgowskich radnych, najwięcej pieniędzy zostanie wydanych na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, następnie na oświatę i wychowanie, a trzecie miejsce na liście wydatków zajmuje transport i łączność, czyli np. drogi, bardzo ważne i duże są również wydatki na rodzinę i kulturę. Część inwestycji ma być współfinansowane przez Unię Europejską.

Załączniki artykułu

powrót