Zaproszenie - Baza potencjalnych Wnioskodawców EFS - ZIT Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego


Zaproszenie

Baza potencjalnych Wnioskodawców EFS – ZIT Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

Serdecznie zapraszamy podmioty zainteresowane aplikowaniem o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dedykowanych ZIT, do zgłaszania się do Bazy potencjalnych Wnioskodawców EFS – ZIT Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.W jakim celu?
Zgłoszenie podmiotu do omawianej bazy umożliwi Państwu otrzymywanie najświeższych informacji dotyczących konkursów w ramach Poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dedykowanych ZIT.

Jak się zgłosić?
Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym należy przesłać na adres: m.andrzejak@lom.lodz.pl

 

http://www.lom.lodz.pl/zaproszenie-baza-potencjalnych-wnioskodawcow-efs-zit-lodzkiego-obszaru-metropolitalnego/


W załącznikach znajdują się zaproszenie oraz formularz zgłoszeniowy.

Załączniki artykułu

powrót