- Gmina Rzgów

Chór amatorski tylko z nazwy

zdjęcie
W sobotę, 1 grudnia Rzgowski Chór „Camerata” skończył uroczyście 15 lat pracy artystycznej pod kierownictwem chórmistrz Izabeli Kijanki. Były hałdy kwiatów, recital w kościele parafialnym, koncert w Edenie, tradycyjne biesiadowanie z tańcami, gratulacje oraz życzenia mówione i wyśpiewane, ale to wszystko przebiła wypowiedź artystki z zaprzyjaźnionego chóru kutnowskiego: - „Camerata” jest chórem amatorskim już tylko z nazwy”.

Kto nie wierzy, niech posłucha, na jakim poziomie są wykonane pieśni zebrane na najnowszej płycie zespołu, która została nagrana w nakładzie 500 egzemplarzy dla uczczenia jubileuszu „Cameraty”. To jest już zawodowstwo, a nie amatorszczyzna.

Dziesięcioro chórzystów otrzymało dyplomy gratulacyjne od wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, profesora Piotra Glińskiego. Za śpiew w chórze od samego początku, dyplomy oraz  statuetki okolicznościowe odebrali: Halina Baranowska, Zdzisław Czernek, Jadwiga Janczyk, Ewa Kamińska, Stanisław Kuzik, Krystyna Makiewicz, Teresa Pietrzak-Morawska, Piotr Salski, Bolesław Siutowicz i Anna Sztandor. Wyróżnienia wręczali: burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński, Radosław Pełka, przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie. W uroczystości wzięli udział ponadto: Małgorzata Rózga, zastępca burmistrza, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Cisowski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek Bartoszewski, radni miejscy, a także radna powiatowa Edyta Waprzko.

Ks. proboszcz Krzysztof Florczak podczas mszy otwierającej uroczystość 15-lecia „Cameraty” poświęcił proporzec grupy. Gdyby nie harfa na zwieńczeniu, można by go pomylić z orłem legionowym – proporcem starożytnego rzymskiego legionu. Pod tym proporcem Rzgowski Chór „Camerata” będzie odnosił dalsze sukcesy,  zapoczątkowane w tym roku już nagrodą marszałka województwa łódzkiego, wręczoną podczas gali Regionalnego Kongresu Edukacji Kulturalnej w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina.

Na jubileuszowy koncert w Edenie zjechały delegacje zaprzyjaźnionych chórów z Pabianic, Aleksandrowa Łódzkiego, Kutna, a także z Piotrkowa Trybunalskiego. Śpiewacy doskonalą się corocznie na warsztatach chóralnych. Bardzo pięknym akcentem uroczystości było zaproszenie zaprzyjaźnionych artystów na scenę do wykonania – bez próby! - jednej z pieśni.

Podczas uroczystości odżył dawny spór o stwierdzenie „ojcostwa” chóru. Za założenie chóru 15 lat temu współodpowiedzialny był wójt Jan Mielczarek razem z Markiem Bartoszewskim, przewodniczącym Rady Gminy. Jak dyrygentka powiedziała redaktorowi portalu rzgow.pl, w lipcu 2003 r. przyszła dopiero co do pracy, przedstawiła wójtowi pomysł zorganizowania chóru, a ten nie odmówił. Chór zaśpiewał już 11 listopada 2003 r.

Na mszy świętej jubileuszowej ks. Krzysztof Florczak powiedział, że patronka chóru – święta Cecylia była piękną kobietą. Żyła na początku III wieku. Złożyła ślub czystości, zmuszono ją jednak do poślubienia poganina. Wierna tylko Jezusowi, nie złamała ślubu, ba, nawróciła męża. Za nową wiarę jej mąż niebawem został pozbawiony głowy, a ona odmówiła oddawania czci pogańskim bogom.  Próbowano ją udusić w łaźni. Gdy się nie udało, zdecydowano również o jej ścięciu. Cecylia dopiero po trzydniowych, niewysłowionych mękach zmarła. Święta męczennica jest patronką chórzystów, lutników, organistów,  a także zespołów wokalno-muzycznych. Na obrazach bywa przedstawiana z lutnią. Coroczne jubileusze „Cameraty” noszą nazwę Cecyliada i zawsze wiążą się z okolicznościowymi koncertami.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
powrót