Nadzieje i troski księdza kanonika - Gmina Rzgów

Nadzieje i troski księdza kanonika

zdjęcie
Msze w kosciele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzgowie odbywają się na czas remontu prezbiterium przed tymczasowym ołtarzem głównym. Jego rolę pełni obecnie prawy ołtarz św. Trójcy przy chrzcielnicy. Ekipa z firmy konserwatorów zabytków z „Mosaiconu” z Łodzi otoczyła ściany i sklepienie prezbiterium rusztowaniami i foliami ochronnymi.
Kilkanaście dni temu pracownicy „Mosaiconu” zdemontowali XVIII-wieczne stalle z południowej ściany prezbiterium. Jak nam powiedział ksiądz kanonik Krzysztof Florczak, proboszcz Parafiii  pw, św. Stanisława Biskupa i Męczennika, drewniana konstrukcja została oddana do konserwacji dosłownie w ostatniej chwili. Drewno jest spróchniałe  - wymaga daleko idących uzupełnień. Stalle, czyli ozdobne ławy z rozbudowanymi zapleckami wymagaja oczyszczenia, pomalowania i powtórnych złoceń. Ściana południowa jest popękana. Wymaga klamrowania. Na odsłoniętej ścianie południowej konserwatorzy odkryli pozostałości dawnego malowidła z framentami koła i i motywu roślinnego. Dzis wiadomo, że malowidło nie ma charakteru religijnego. Trudno jednak po takich szczątkowych fragmentach ocenić wartość artystyczną i historyczną.

Do powtórnego malowania jest przeznaczone sklepienie prezbiterium. Jeśli po zdjęciu farby ukażą się dawne freski w dobrym stanie to będą odtwarzane. To przyprawia księdza kanonika o nową troskę – skąd wziąć pieniądze na niespodziewany wydatek?

Po zasięgnięciu opinii państwowego konserwatora zabytków z Łodzi,  nadzorującego remont wiadomo już, że chór musi zachować charakter  podwieszonej konstrukcji. To oznacza, że dla wzmocnienia nie można go tak po prostu podstemplować filarami. W rachubę wchodzi wzmocnienie chóru metalowymi belkami zakotwiczonymi w ścianie.

Na ten rok przewidziane jest pomalowanier elewacji zewnętrznej ściany płónocnej od strony parkingu. Dotacje na ten konkretny cel z funduszu sołeckiego obydwu rzgowskich sołectw pokryją połowę kosztów szacowanych wstępnie na 200 tysięcy złotych.

- Jeśli chodzi o koszty remontu na ten rok, czyli renowacja sklepienia prezbiterium, ściany południowej w prezbiterium, stalli od strony południowej oraz remont elewacji ściany północnej wyniesie od 900 tysięcy złotych – podaje szacunkowe na razie wyliczenia proboszcz ksiądz kanonik Krzysztof Florczak. - Zwróciliśmy się o dofinansowanie ze strony gminy Rzgów, do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, do Funduszu Kościelnego (po raz pierwszy) i do Misterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jeśli zabraknie pieniędzy zewnętrznych, musiałbym podjąć dramatyczną decyzję np. o przesunięciu w czasie pomalowania elewacji ściany północnej.

W czasie remontu pod piłę pójdzie na wiosnę ponadtrzystuletnia, uschnięta lipa na placu kościelnym niedaleko figury Jana Pawła II. Ten pomnik przyrody ma już urzędową zgodę na terminowe wycięcie do końca marca 2019 r. z uwagi na niebezpieczeństwo runięcia osłabionych konarów w czasie wyjątkowo silnej wichury.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
powrót