Należymy do Związku Gmin Wiejskich RP - Gmina Rzgów

Należymy do Związku Gmin Wiejskich RP

zdjęcie
Gmina Rzgów należy od 2001 r. do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, największej organizacji samorządowej w Polsce. Kilka dni temu w Poznaniu obradował kongres ZGW z udziałem Mateusza Kamińskiego, burmistrza Rzgowa.
Województwo łódzkie szczyci się największą liczbą gmin skupionych w tej organizacji: 80 na 159 gmin, czyli 50,31 procent należy do organizacji! Członkiem Komisji Rewizyjnej ZGW RP jest  Dariusz Kubus, wójt gminy Andrespol. W ubiegłym roku obchodzono 25-lecie reaktywacji Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

O co walczy związek w imieniu gmin? Kongres w dniu 19 czerwca bieżącego roku nie po raz pierwszy już postulował chociażby utworzenie stałego mechanizmu finansowania z budżetu państwa wysokiej jakości nawierzchni, przebudowy, remontów i modernizacji dróg utwardzonych w gminach w formie części drogowej subwencji ogólnej, zwanej subwencją drogową.

Na tym samym kongresie ustalono stanowisko w sprawie zmian podatku VAT, dotyczących przedsięwzięć w sferze odnawialnych źródeł energii. Realizacja inwestycji, w których jednostki samorządu terytorialnego nabywają, a następnie przekazują i dofinansowują zakup i instalację urządzeń OŹE na nieruchomościach mieszkańców, muszą ponieść dodatkowe koszty: podatek VAT od unijnej dotacji. To dodatkowe obciążenie musi być przerzucone na końcowych beneficjentów, czyli właścicieli nieruchomości, na których montuje się instalacje OŹE

W  zeszłym roku Kongres Gmin Wiejskich przedstawił władzom państwowym uwagi i postulaty w celu usprawnienia działań w sytuacjach kryzysowych. Chodzi tu o ujednolicenie procedury szacowania strat powstałych w budynkach mieszkalnych, gospodarczych oraz płodach rolnych. Chodzi o jednoznaczne określenie, kto ma tego dokonywać, według jakich przepisów, reguł i wytycznych.

W I półroczu 2017 r. niewątpliwym sukcesem wspólnych działań było wycofanie się przez partię PiS z pomysłu ograniczenia biernego prawa wyborczego tj. zapowiadanego zakazu kandydowania w najbliższych wyborach. samorządowych wójtom, burmistrzom lub prezydentom, pełniącym funkcje co najmniej dwie kadencje.

Związek aktywnie uczestniczy w pracach sejmowej podkomisji stałej ds. ustroju samorządu terytorialnego, która w swoim programie pracy miała tematy, związane z ograniczeniem kadencyjności. Przedstawiciele związku biorą udział we wszystkich regionalnych debatach na temat obrony samorządności.
W pracach nad zmianą Prawa łowieckiego, jednym z przykładów aktywności związku było rozszerzenie katalogu zwierząt, dokonujących szkód o muflony i bobry oraz o żurawie, gęsi i łabędzie. ZGW RP wskazywał, ze projekt niepotrzebnie komplikuje i wydłuża proces zgłaszania szkody. Określenie właściwości wójta, burmistrza, prezydenta w zakresie miejsca zgłoszenia szkody czyniła z tych organów wyłącznie „biura podawcze” oraz organy pośredniczące.  22 czerwca 2016 r. Sejm uchwalił m.in., że wniosek o odszkodowanie składa się bezpośrednio do wojewody, wyjątkowo można złożyć go za pośrednictwem wójta, ale nie do wójta. Prezydent ustawę podpisał.

Oprac. WK
Fot. Włodzimierz Kupisz
powrót