Od 1 stycznia nowe stawki opłat za śmieci - Gmina Rzgów

Od 1 stycznia nowe stawki opłat za śmieci

zdjęcie
Jednym z najważniejszych tematów środowej XVI sesji Rady Miejskiej w Rzgowie było podniesienie opłaty śmieciowej za odpady segregowane z 14 do 18 złotych od osoby miesięcznie. Kara za oddanie śmieci nieposegregowanych wyniesie 54 złote od osoby miesięcznie.
Do tej chwili jeszcze niecałe 8 procent mieszkańców gminy Rzgów wolało nie segregować śmieci i płacić za ich odbiór 30 złotych miesięcznie od osoby. Wzrost świadomości ekologicznej społeczności doprowadził do spadku z 1700 osób do 700 osób liczby przeciwników segregacji. Teraz w całym kraju trzeba segregować, aby uniknąć karnych opłat.

Radni ustalili stawkę ryczałtową w wysokości 169,30 złotych rocznie za posesję z domkiem letniskowym lub przeznaczonej na inne cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Zryczałtowana kara za niesortowanie odpadów wyniesie trzykrotność stawki za śmieci sortowane.

Według obowiązujących w całym kraju przepisów, jakakolwiek nadwyżka uzyskana z opłat będzie mogła być tylko wykorzystana na zagospodarowanie odpadów w gminie. Powstanie być może gminny fundusz celowy po rozliczeniu gospodarki odpadami, obliczany pod koniec roku. Na sesji mówiono, że po podniesieniu stawki nie trzeba będzie korygować stawki na przykład co miesiąc o 20 czy 30 groszy.

Dla osób deklarujących założenie kompostownika w posesji będzie możliwe obniżenie opłaty o złotówkę od osoby. Kompostownik musi być przewiewny, musi posiadać nieprzepuszczalne podłoże, a mieszkaniec musi co jakiś czas mieszać odpady. Kompostownik będzie podlegał kontrolom, mającym na celu zbadanie warunków rozkładu biologicznego odpadów.

Firma odbierająca od nas śmieci ma prawo – nawet w czasie trwania umowy - podnieść cenę usługi po wzroście płacy minimalnej. Przed tym ruchem nie zabezpiecza żaden paragraf umowy. Wzrost ceny usługi wynika bowiem z przeliczenia kosztów własnych zakładu odbierającego odpady, a więc obliczanych na podstawie liczby pracowników zaangażowanych w odbiór i wywóz śmieci - pomnożonej przez wzrost płacy minimalnej.

Za nową stawką za odbiór odpadów zagłosowało „za” 11 radnych, 2 było przeciw, 2 było nieobecnych. Nowe opłaty zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

Wzrost lokalnych stawek wynika przede wszystkim ze stałego wzrostu kosztów ich odbioru na wysypiskach, z poza tym rosną ceny recyklingu poszczególnych frakcji odpadów. Na wzrost ceny usług ma wpływ rosnąca masa śmieci w ogóle, co wynika z rosnącego poziomu konsumpcji, a więc bogactwa mieszkańców.

Jeżeli mieszkańcy będą posiadali własne pojemniki na śmieci, będzie można częściej organizować przetargi na ich opróżnianie, co pozwoli urealniać wysokość opłat od sytuacji rynkowej.

Włodzimierz Kupisz
Fot. przykładowe/internet
powrót